OBCHODNÁ AKADÉMIA DUŠANA METODA JANOTU Čadca

OBCHODNÁ AKADÉMIA DUŠANA METODA JANOTU
Ul. 17. novembra 2701, 022 01 Čadca

web: www.oadmj.sk
email: sekretariat@oadmj.sk
tel.: +421 41 433 21 06, +421 41 433 21 03

O ŠKOLE:

Škola je najstaršou odbornou školou na Kysuciach, ktorá nadväzuje na tradíciu Štátnej obchodnej školy v Čadci zriadenej v roku 1945. Dodnes pripravuje odborníkov pre oblasť ekonomiky, administratívy, obchodu i bankovníctva. V roku 1990 bola premenovaná na Obchodnú akadémiu v Čadci a pri príležitosti 60. výročia založenia školy získala čestný názov Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu. Študentov vzdeláva nielen po odbornej ekonomickej stránke pre domáci a zahraničný trh práce, ale tiež po stránke jazykovej. Motivuje ich k výberu praktických predmetov, v ktorých sa učia podnikateľským návykom a zručnostiam. Ponúka tiež možnosť bilingválneho štúdia odboru obchodná akadémia v anglickom a nemeckom jazyku.

VÝHODY:

 • Európska značka kvality 2016
 • certifikáty a štátne skúšky z odborných predmetov a z cudzích jazykov
 • Europas Mobility, ECVET
 • odborná stáž v zahraničí
 • EEBG – podnikateľská hra krajín EÚ
 • zrekonštruovaná telocvičňa, posilňovňa
 • školská jedáleň
 • olympijská škola roka
 • cvičná škola Fakulty humanitných vied UNIZA
 • zahraniční lektori
 • bezbariérová škola

KRÚŽKY:

 • športové, jazykové, odborné
 • redakčný, debatný, environmentálny

SLOVO UČITEĽA:

„Akadémia ťa pripraví na výkon činností odborného ekonomického pracovníka vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, schopného komunikovať v dvoch cudzích jazykoch. Ak máš záujem, budeš pripravený pokračovať aj v štúdiu na vysokej škole nielen ekonomického zamerania. V päťročnom bilingválnom štúdiu je 1. ročník zameraný na jazykovú prípravu a 2. – 5. ročník je v rozsahu štúdia odboru obchodná akadémia. Ponúkame ti vyučovanie profilových odborných predmetov v cudzom jazyku metódou CLIL z oblasti odbornej terminológie a korešpondencie. Bilingválne štúdium ukončíš maturitou na jazykovej úrovni C1. Môžeš u nás získať štátne skúšky  z odborných predmetov a z cudzích jazykov, štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie,rovnako tak certifikáty o znalosti práce na softvéri OMEGA od spoločnosti KROS, za úspešné absolvovanie programu aplikovaná ekonómia, ako aj medzinárodný certifikát podnikateľských zručností.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

6317 M obchodná akadémia
6317 M 74 obchodná akadémia –bilingválne štúdium (slovensko-anglické) -päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– si chceš osvojiť ekonomické pojmy, podvojné účtovníctvo
– chceš zapojiť všetky prsty na oboch rukách pri písaní na PC a písať ako blesk
– chceš pracovať ako odborný pracovník v oblasti účtovníctva, personalistiky, administratívy, materiálového zabezpečenia a zásobovania, finančníctva alebo verejnej správy
– chceš študovať na VŠ – ekonomického zamerania, právneho zamerania, na pedagogických, filozofických či filologických fakultách
– máš rád nové výzvy
– si tímový hráč, chceš sa podieľať na chode školy

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Vďaka akadémii som zvýšila svoje šance na uplatnenie sa na trhu práce, naplno využila vedomosti, získala predstavu o fungovaní podnikateľského prostredia a zvýšila svoje sebavedomie, ktoré je nevyhnutné pre úspešnú kariéru. Pochopila som, že vzdelanie je investícia, ktorá je nestárnuca – ani vekom, ani infláciou.“