OBCHODNÁ AKADÉMIA SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, ŽILINA

OBCHODNÁ AKADÉMIA SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, ŽILINA
Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina

web: www.oata.sk
email: sekretariat@oata.sk
tel.: +421 41 56 56 950

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
6317 M obchodná akadémia