OBCHODNÁ AKADÉMIA Bernolákova Martin

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Bernolákova 2, 036 37 Martin

Web: www.oamt.eu
Email: office@oamt.sk
Tel.: +421 43 422 18 90
Facebook: @oamt.eu

O ŠKOLE:

Škola ako jedna z prvých slovenských stredných odborných škôl na území Slovenska vychováva odborníkov pre obchod a financie v regióne Turiec. Nestavia len na dlhoročnej 135-ročnej tradícii vyššej obchodnej školy, ale v modernom duchu a spôsobe výučby sa snaží pripraviť odborne spôsobilých a jazykovo zdatných absolventov pre európsky trh práce. Škola ponúka štvorročné alebo bilingválne päťročné štúdium.

VÝHODY:

 • duálne vzdelávanie
 • bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
 • odborná prax a výmenné pobyty žiakov v zahraničí
 • študentská karta ISIC/EURO26
 • jedáleň, bufet
 • posilňovňa
 • metodika CLIL
 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – dobrovoľnícke aktivity

KRÚŽKY:

 • zručnosti pre úspech
 • finančná gramotnosť
 • účtovníctvo v praxi
 • odborná komunikácia v anglickom jazyku
 • športové hry

ODKAZ UČITEĽA:

„U nás objavíš druhý cudzí jazyk a nové odborné ekonomické predmety. V 3. ročníku sa odborne profiluješ výberom svojich voliteľných predmetov so zameraním na všeobecnú ekonomiku alebo na cestovný ruch. Predmet Cvičná firma ťa pripraví na maturitu, hlavne na jej praktickú časť, a to buď praktickou realizáciou komplexnej úlohy, alebo obhajobou vlastného projektu. Po ukončení štúdia máš možnosť ísť študovať na vysokú školu ekonomického zamerania alebo nastúpiť do praxe ako účtovník, asistent, referent vo firme, banke, ako pracovník v štátnej a verejnej správe, v podniku cestovného ruchu.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

6317 M obchodná akadémia
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) – päťročná forma štúdia (talentové prijímacie skúšky)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– ťa baví svet financií
– angličtina je tvoje Nr.1
– si medzi číslami ako doma
– máš podnikavého ducha a kreativitu
– cestuješ a rád sa delíš o svoje zážitky
– chceš byť pripravený na uplatnenie sa na trhu práce

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Škola nás podporuje pri rozvoji osobnostných predpokladov, aby sme rástli, dosahovali naše maximá a objavovali schopnosti, o ktorých sme ani netušili, že ich máme. Prináša nám možnosti vycestovať do zahraničia, spoznať iné kultúry, nový svet, ďalšie krajiny, ľudí a získať nových priateľov. Prax v zahraničí v nás posilňuje samostatnosť a flexibilitu.“