Školský internát pri Strednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne – Kňažej

Úplny názov školy / školského zariadenia: Školský interná pri Strednej odbornej škole polytechnickej
Miesto: Dolný Kubín – Kňažia
Ulica: Jelšavská 404
Lokalita: areál školy, na okraji
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2020:
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2020:
Naplnenosť:
Poplatok za ubytovanie:

Meno riaditeľa: Bellová Adriana
Telefón: 043/5864194
Web: www.sospknazia.sk
Email: sekretariat@sospknazia.sk