Školský internát ako súčasť SOŠ pedagogickej

Úplný názov školy / školského zariadenia: ŠI ako súčasť SOŠ pedagogickej
Miesto: Čadca
Ulica: Horná 137, Čadca
Lokalita:
Prevádzka ŠI mimo školského roku:
Kapacita k 15.09.2022:
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022:
Naplnenosť: ?%
Poplatok za ubytovanie: ?,- €

Meno riaditeľa:
Telefón: 041 433 51 22
Web: 
Email: skola@sospgca.sk