Školský internát ako súčasť Súkromnej spojenej školy EDUCO

Úplný názov školy / školského zariadenia: ŠI ako súčasť Súkromnej spojenej školy EDUCO
Miesto:
Ulica:
Lokalita:
Prevádzka ŠI mimo školského roku:
Kapacita k 1.09.2022:
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 1.09.2022:
Naplnenosť: ?%
Poplatok za ubytovanie: ?,- €

Meno riaditeľa:
Telefón:
Web: 
Email: