Školský internát pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri ŠI pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi
Miesto: Žilina
Ulica: J. M. Hurbana 42, Žilina
Lokalita:
Prevádzka ŠI mimo školského roku:
Kapacita k 15.09.2022:
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022:
Naplnenosť: ?%
Poplatok za ubytovanie: ?,- €

Meno riaditeľa:
Telefón: 041 562 39 35
Web: 
Email: gsfzilina@gsf.sk