Školský internát pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri ŠI pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi
Miesto: Žilina
Ulica: J. M. Hurbana 42, Žilina
Lokalita: centrum mesta
Prevádzka ŠI mimo školského roku: prevádzka iba počas školského roka
Kapacita k 15.09.2023: 34
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 34
Naplnenosť: 100 %
Poplatok za ubytovanie:

Meno riaditeľa: PhDr. Anna Poláčková
Telefón: 041 562 39 35

Mobil: +421918591644
Web: www.gsf.sk
Email: gsfzilina@gsf.sk