Školský internát pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Obchodnej akadémii
Miesto: Dolný Kubín
Ulica: Obrancov mieru 1778/8
Lokalita: centrum
Prevádzka ŠI mimo školského roku: iba počas školského roka
Kapacita k 15.9.2022: 90
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022: 90
Naplnenosť: 100%
Poplatok za ubytovanie: 30,- €