Školský internát pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Obchodnej akadémii
Miesto: Dolný Kubín
Ulica: Obrancov mieru 1778/8
Lokalita: centrum
Prevádzka ŠI mimo školského roku: iba počas školského roka
Kapacita k 15.9.2023: 90
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 90

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 100%
Poplatok za ubytovanie: 30,- €

Meno riaditeľa: Ing. Vilma Janotíková

Telefón: 043/5864801

Web: https://oadk.edupage.org

Email: oadkubin@gmail.com