Školský internát pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši

Úplny názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Obchodnej akadémii
Miesto: Liptovský Mikuláš
Ulica: Nábr. K. Petroviča 1777
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roka: cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2023: 170
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 170

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 100%
Poplatok za ubytovanie: 35,- €

Pravidlá prijímania na ubytovanie na školský internát

Meno riaditeľa: Dvorščáková Anna, Mgr.
Telefón: 044/5541288
Web: https://oalm.edupage.org/
Email: oalm@oalm.eu