Školský internát pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši

Úplny názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Obchodnej akadémii
Miesto: Liptovský Mikuláš
Ulica: Nábr. K. Petroviča 1777
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2022: 168
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022: 168
Naplnenosť: 100%
Poplatok za ubytovanie: 35,- €

Meno riaditeľa: Dvorščáková Anna, Mgr.
Telefón: 044/5541288
Web: www.oalm.eu
Email: oalm@oalm.eu