Školský internát pri Gymnáziu J. M. Hurbana

Úplný názov školy / školského zariadenia: ŠI pri Gymnáziu J. M. Hurbana
Miesto: Čadca
Ulica: 17. novembra 1296, Čadca
Lokalita:
Prevádzka ŠI mimo školského roku:
Kapacita k 1.09.2022:
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 1.09.2022:
Naplnenosť: ?%
Poplatok za ubytovanie: ?,- €

Meno riaditeľa:
Telefón: 041  432 23 30
Web: https://www.gymcadca.eu/jedalen-a-skolsky-internat/o-internate
Email: kancelaria@gymcadca.sk