Školský internát pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií I. Gessaya
Miesto: Tvrdošín
Ulica: Medvedzie
Lokalita: areál školy, v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2023: 180
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 23

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 13%
Poplatok za ubytovanie: 30,- €

Pravidlá prijímania na ubytovanie na školský internát

Meno riaditeľa: Ing. Ľudmila Uhlíková

Telefón: 043/5831210

Web: www.sstv.sk

Email: sekretariat@sstv.sk