Školský internát pri Spojene škole v Tvrdošíne

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Spojene škole
Miesto: Tvrdošín
Ulica: Medvedzie
Lokalita: areál školy, v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2022: 180
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022: 27
Naplnenosť: 15%
Poplatok za ubytovanie: 25,- €