Školský internát pri Spojenej škole v Ružomberku

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Spojenej škole
Miesto: Ružomberok
Ulica: Nám. A. Hlinku 62
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2023: 210
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 210

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 100%
Poplatok za ubytovanie: 37,- €

Pravidlá prijímania na ubytovanie na školský internát

Meno riaditeľa: Bruncko Július, Mgr.
Telefón: 044/4313400
Web: ww.zssos.sk
Email:  riaditel@zssos.sk