Školský internát pri Spojenej škole v Ružomberku

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Spojenej škole
Miesto: Ružomberok
Ulica: Nám. A. Hlinku 62
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2022: 210
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022: 210
Naplnenosť: 100%
Poplatok za ubytovanie: 35,- €/45,- €

Meno riaditeľa: Bruncko Július, Mgr.
Telefón: 044/4313400
Web: ww.ssrk.sk
Email:  riaditel@ssrk.sk