Školský internát pri Spojenej škole v Nižnej

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Spojenej škole
Miesto: Nižná
Ulica: Hattalova 471
Lokalita: areál školy
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2022: 100
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022: 39
Naplnenosť: 39%
Poplatok za ubytovanie: 25,- €

Meno riaditeľa: Javorek Roman, Ing.
Telefón: 043/5381405
Web: www.spojenanizna.edu.sk
Email: ssnizna@ssnizna.sk