Školský internát pri Spojenej škole v Nižnej

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Spojenej škole
Miesto: Nižná
Ulica: Hattalova 471
Lokalita: areál školy
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2023: 120
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 69

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 58%
Poplatok za ubytovanie: 45,- €

Meno riaditeľa: Javorek Roman, Ing.
Telefón: 043/5381405
Web: https://www.ssnizna.sk/
Email: ssnizna@ssnizna.sk