Školský internát pri Strednej športovej škole v Žiline

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej športovej škole
Miesto: Žilina
Ulica: Rosinská 6, 010 08
Lokalita: na okraji mesta
Prevádzka ŠI mimo školského roku: celoročná (vrátane sviatkov, prázdnin)
Kapacita k 15.9.2023: 289
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 272

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 94%
Poplatok za ubytovanie: 40,-

Pravidlá prijímania na ubytovanie na školský internát

Meno riaditeľa: Hruška Peter, PaedDr.
Telefón: 041/5004410
Web: www.sportovaskolaza.sk
Email: skola@sportovaskolaza.sk