Školský internát pri Spojenej škole v Žiline

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Spojenej škole
Miesto: Žilina
Ulica: Rosinská cesta 4, 010 08
Lokalita: na okraji mesta
Prevádzka ŠI mimo školského roku: celoročná (vrátane sviatkov, prázdnin)
Kapacita k 15.9.2022: 289
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022: 289
Naplnenosť: 100%
Poplatok za ubytovanie: 30,-

Meno riaditeľa: Hruška Peter, PaedDr.
Telefón: 041/5004408
Web: www.spojenasosza.edu.sk
Email: skola@sportovaskolaza.sk