Školský internát pri Stredná priemyselná škola technická v Martine

Úplny názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Stredná priemyselná škola technická
Miesto: Martin
Ulica: Novomeského 5/24
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2020: 141
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2020: 111
Naplnenosť: 79%
Poplatok za ubytovanie: 23,- €