Školský internát pri Strednej priemyselnej škole technickej v Martine

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej priemyselnej škole technickej
Miesto: Martin
Ulica: Novomeského 5/24
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2023: 141
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 124

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 88 %
Poplatok za ubytovanie: 30,- €

Pravidlá prijímania na ubytovanie na školský internát

Meno riaditeľa: Ing. Dagmar Najšlová

Telefón: 043/4131805

Web: www.spsmt.sk

Email: office@spsmt.sk