Školský internát pri Strednej odbornej škole dopravnej v Martine – Priekope

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej odbornej škole dopravnej
Miesto: Martin-Priekopa
Ulica: Zelená 2
Lokalita: na okraji mesta
Prevádzka ŠI mimo školského roku: B blok – iba letné prázdniny, A blok – podnikateľská činnosť počas celého roka
Kapacita k 15.9.2023: 267
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 238

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 89%
Poplatok za ubytovanie: 44,- €

Pravidlá prijímania na ubytovanie na školský internát

Meno riaditeľa: PhDr. Jarmila Matejčíková

Telefón: 043/4282539

Web: www.sosd.sk

Email: sosdmt@sosd.sk