Školský internát pri Strednej odbornej škole dopravnej v Martine – Priekope

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej odbornej škole dopravnej
Miesto: Martin-Priekopa
Ulica: Zelená 2
Lokalita: na okraji mesta
Prevádzka ŠI mimo školského roku: B blok – iba letné prázdniny, A blok – podnikateľská činnosť počas celého roka
Kapacita k 15.9.2022: 267
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022: 217
Naplnenosť: 81%
Poplatok za ubytovanie: 34,- €