Školský internát pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline

Úplny názov školy / školského zariadenia: ŠI pri SOŠ dopravnej
Miesto: Žilina
Ulica: Rosinská 3126/2
Lokalita: na okraji mesta
Prevádzka ŠI mimo školského roku: iba cez školský rok
Kapacita k 15.9.2023: 94
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 76

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 81%
Poplatok za ubytovanie: 40,- €

Meno riaditeľa: Mária Vítová, Ing., PhD., MBA
Telefón: 041/2028850, 041/2028859
Web: www.doaza.edu.sk
Email: sekretariat@sosdza.sk