Školský internát pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline

Úplny názov školy / školského zariadenia: ŠI pri SOŠ dopravnej
Miesto: Žilina
Ulica: Rosinská 2
Lokalita: na okraji mesta
Prevádzka ŠI mimo školského roku: iba cez školský rok
Kapacita k 15.9.2022: 94
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022: 92
Naplnenosť: 98%
Poplatok za ubytovanie: 30,- €

Meno riaditeľa: Mária Vítová, Ing., PhD., MBA
Telefón: 041/5252021
Web: www.doaza.edu.sk
Email: sekretariat@sosdza.sk