Školský internát pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku

Úplny názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej
Miesto: Liptovský Hrádok
Ulica: J. Kollára 536/1
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: iba počas letných prázdnin
Kapacita k 15.9.2022: 86
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022: 71
Naplnenosť: 83%
Poplatok za ubytovanie: 27,00 € (I.kateg.) 25,00 € (II.kateg.)