Školský internát pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku

Úplny názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej
Miesto: Liptovský Hrádok
Ulica: J. Kollára 536/1
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: iba počas letných prázdnin
Kapacita k 15.9.2023: 81
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 70

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 86%
Poplatok za ubytovanie: 33,- €

Pravidlá prijímania na ubytovanie na školský internát

Meno riaditeľa: Ing. Milan Daniš

Telefón: 044/5222072

Web: www.soselh.sk

Email: skola@soselh.sk