Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej Jozefa Dekréta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej Jozefa Dekréta Matejovie
Miesto: Liptovský Hrádok
Ulica: Hradná 535
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: cez letné prázdniny
Kapacita k 15.9.2023: 160
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 158

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 99%
Poplatok za ubytovanie: 35,- €

Pravidlá prijímania na ubytovanie na školský internát

Meno riaditeľa: Ing. Edmund Hatiar DiS. art.

Telefón: 044/5222005

Web: www.slslhr.sk

Email: www.slslhr@slslhr.sk