Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej Jozefa Dekréta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej Jozefa Dekréta Matejovie
Miesto: Liptovský Hrádok
Ulica: Hradná 535
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: cez letné prázdniny, príp.víkendy
Kapacita k 15.9.2022: 166
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022: 165
Naplnenosť: 99%
Poplatok za ubytovanie: 28,- €