Školský internát pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb
Miesto: Dolný Kubín
Ulica: Pelhřimovská 1186/10
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez víkendy, cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2022: 59
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022: 29
Naplnenosť: 49%
Poplatok za ubytovanie: 30,- €/40,-€

Meno riaditeľa: Ištvan Peter, RNDr.
Telefón: 043/5863164
Web: www.sosdk.edupage.org
Email: riaditel@sosdk.sk; riaditel@sosdk.sk