Školský internát pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb
Miesto: Dolný Kubín
Ulica: Pelhřimovská 12186/10
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez víkendy, cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2023: 49
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 35

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 71%
Poplatok za ubytovanie: 30,- €/40,-€

Pravidlá prijímania na ubytovanie na školský internát

Meno riaditeľa: Ištván Peter, RNDr.
Telefón: 043/5863164
Web: www.sosdk.edupage.org
Email: istvan@sosdk.sk; sosdk@sosdk.sk