Školský internát pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach

Úplny názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej odbornej škole pedagogickej
Miesto: Turčianske Teplice
Ulica: SNP 553
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez víkendy, cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2020: 289
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2020: 289
Naplnenosť: 100%
Poplatok za ubytovanie: 27,- €