Školský internát pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej odbornej škole pedagogickej
Miesto: Turčianske Teplice
Ulica: SNP 553
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez víkendy, cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2023: 402
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 293

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 73%
Poplatok za ubytovanie: 45,- €

Pravidlá prijímania na ubytovanie na školský internát

Meno riaditeľa: PhDr. Anna Badínová

Telefón: 043/4922770

Web: www.psatt.edu.sk

Email: riaditel.sosptr@vuczilina.sk