Školský internát pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej odbornej škole pedagogickej
Miesto: Turčianske Teplice
Ulica: SNP 553
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: aj cez víkendy, cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2022: 402
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022: 283
Naplnenosť: 70%
Poplatok za ubytovanie: 30,- €