Školský internát pri Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline

Úplný názov školy / školského zariadenia: ŠI pri SOŠ stavebnej
Miesto:
Žilina
Ulica:
Tulipánová 2
Lokalita:
centrum
Prevádzka ŠI mimo školského roku:
aj cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2022:
180
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022:
150
Naplnenosť: 83
%
Poplatok za ubytovanie:
30,- €

Meno riaditeľa: Ilčík Josef, Ing., PhD.
Telefón: 041/7637607
Web: www.sosstavebnaza.sk
Email: riaditel@sosstavebna.sk