Školský internát pri Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline

Úplný názov školy / školského zariadenia: ŠI pri SOŠ stavebnej
Miesto:
Žilina
Ulica:
Tulipánová 2
Lokalita:
centrum
Prevádzka ŠI mimo školského roku:
aj cez prázdniny
Kapacita k 15.9.2023:
180
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023:
134

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 74%
Poplatok za ubytovanie:
40,- €

Pravidlá prijímania na ubytovanie na školský internát

Meno riaditeľa: Ilčík Josef, Ing., PhD.
Telefón: 041/7637607
Web: www.sosstavebna.sk
Email: riaditel@sosstavebna.sk