Školský internát pri Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka

Úplný názov školy / školského zariadenia: ŠI pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka
Miesto: Žilina
Ulica: Saleziánska 20, Žilina
Lokalita: Hliny
Prevádzka ŠI mimo školského roku: nie
Kapacita k 15.09.2023: 100
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 85
Naplnenosť: 85 %
Poplatok za ubytovanie: 30,- €

Meno riaditeľa: Mgr. Janka Školová
Telefón: 0911 344 848
Web: https://robotnik.edupage.org/a/internat
Email: sos@sjoroza.sk