Školský internát pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste

Úplný názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií
Miesto: Kysucké Nové Mesto
Ulica: Komenského 1107
Lokalita: centrum
Kapacita k 15.9.2023: 170
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 95

Žiadatelia čakajúci na ubytovanie k 15.09.2023: 0

Naplnenosť: 56 %
Poplatok za ubytovanie: 30,- €

Meno riaditeľa: Valek Milan, Ing.
Telefón: 041/4207430
Web: www.spsknm.sk
Email: skola@spsknm.sk