Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline – prebieha rekonštrukcia

Úplny názov školy / školského zariadenia: ŠI pri Strednej zdravotníckej škole
Miesto: Žilina
Ulica: Hlboká cesta 23
Lokalita: širšie centrum
Prevádzka ŠI mimo školského roku: iba cez školský rok
Kapacita k 15.9.2023: 224
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2023: 190
Naplnenosť: 85%
Poplatok za ubytovanie: 40,- €

Meno riaditeľa: PhDr. Ľubomíra Tudíková
Telefón: 041/7003571
Web: www.szshlbokaza.edupage.org
Email: lubomira.tudikova@szszilina.sk