Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline – prebieha rekonštrukcia

Úplny názov školy / školského zariadenia: Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole
Miesto: Žilina
Ulica: Hlboká cesta 23
Lokalita: v blízkosti centra
Prevádzka ŠI mimo školského roku: iba cez školský rok
Kapacita k 15.9.2020:
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2020:
Naplnenosť:
Poplatok za ubytovanie: 

Meno riaditeľa: Peclerová Daniela, Mgr.
Telefón: 041/7003571
Web: www.szshlbokaza.edupage.org
Email: admin@szshlbokaza.edu.sk