Školský internát sv. Márie Goretti

Úplný názov školy / školského zariadenia: ŠI sv. Márie Goretti
Miesto: Čadca
Ulica:
Lokalita:
Prevádzka ŠI mimo školského roku:
Kapacita k 15.09.2022:
Počet všetkých ubytovaných žiakov k 15.09.2022:
Naplnenosť: ?%
Poplatok za ubytovanie: ?,- €

Meno riaditeľa:
Telefón:
Web: 
Email: