SPOJENÁ ŠKOLA Nižná

SPOJENÁ ŠKOLA
Hattalova 471, 027 43 Nižná
Organizačné zložky:
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU

web: www.ssnizna.sk
email: ssnizna@ssnizna.sk
tel.: +421 43 538 14 05, +421 915 808 930
facebook: https://www.facebook.com/ Spojená škola Nižná

instagram : ssnizna
youtube: Spojená škola Nižná

O ŠKOLE:

Spojená škola v Nižnej je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca stredná škola. Neustále sleduje nové trendy rozvoja priemyslu a hľadá možnosti implementácie nových poznatkov do vzdelávacieho procesu. Od svojho vzniku v roku 1957 prešla mnohými systémovými zmenami, až sa stabilizovala na jednotnej platforme v podobe elektrotechnického priemyslu a grafického dizajnu. V súčasnosti pokrýva všetky potreby elektrotechnického a umeleckého priemyslu na Slovensku. Školský vzdelávací program pre oblasť elektrotechniky umožňuje žiakom zameranie na autoelektoroniku, energetiku, informačno-mediálne technológie a priemyselnú automatizácu.

VÝHODY:

 • centrum odborného vzdelávania pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie
 • duálne vzdelávanie
 • dielne praktického vyučovania
 • spolupráca s firmami
 • školský internát, školská jedáleň
 • ateliér pre umeleckú tvorbu
 • špičkové technické a personálne vybavenie
 • telocvičňa

KRÚŽKY:

 • anglický jazyk  a matematika pre maturantov
 • čitateľský krúžok,
 • športové  hry- šípky, relaxačno-pohybové aktivity
 • programovanie Arduino,  PLC automatov
 • robotika, Cisco Networking Academy
 • modelovanie a programovanie hier
 • online marketing, finančná gramotnosť
 • krúžok regionálnej histórie, tvorivé dielne, dobrovoľníctvo

SLOVO UČITEĽA:

„Výberom jedného zo školských vzdelávacích programov v študijnom odbore mechanik elektrotechnik si môžeš zvoliť svoje smerovanie pre oblasť autoelektroniky, energetiky, priemyselnej automatizácie alebo informačno-mediálnych technológií. S maturitou získaš aj výučný list a môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Učebný odbor je zameraný na silnoprúdovú techniku. Naša umelecká škola Ťa pripraví na prácu grafického dizajnéra v grafických štúdiách, reklamných i marketingových agentúrach.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou a výučným listom:

2697 K mechanik elektrotechnik

Študijný odbor s maturitou:

8604 M grafický dizajn
(talentové prijímacie skúšky)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– si talentovaný, kreatívny a podnikavý
– preferuješ kvalitné vzdelávanie
– ťa baví programovanie
– máš rád inteligentnú techniku
– chceš realizovať svoje vlastné projekty a výstavy
– ťa inšpirujú výzvy rozvoja INDUSTRY 4.0
– ťa láka duálne vzdelávanie

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Učitelia nám odovzdávali to najlepšie z ich vedomostí, zručností a skúseností. Všetko sme zužitkovali neskôr v praxi, ďalšom štúdiu či podnikaní. Škola nám dala priestor pre vlastný rozvoj, odborný rast, kreativitu, ale aj zábavu.“