SPOJENÁ ŠKOLA Nižná

SPOJENÁ ŠKOLA
Hattalova 471, 027 43 Nižná
Organizačné zložky:
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU

web: www.ssnizna.sk
email: ssnizna@ssnizna.sk
tel.: +421 43 538 14 05
facebook: @ssnizna

O ŠKOLE:

Spojená škola v Nižnej je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca stredná škola. Neustále sleduje nové trendy rozvoja priemyslu a hľadá možnosti implementácie nových poznatkov do vzdelávacieho procesu. Od svojho vzniku v roku 1951 prešla mnohými systémovými zmenami, až sa stabilizovala na jednotnej platforme v podobe elektrotechnického priemyslu a grafického dizajnu. V súčasnosti pokrýva všetky potreby elektrotechnického priemyslu na Slovensku, ktoré sú reprezentované jej školskými vzdelávacími programami.

VÝHODY:

 • Centrum odborného vzdelávania pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie
 • duálne vzdelávanie
 • dielne pre odborný výcvik
 • špičkové technické a personálne vybavenie
 • CISCO akadémia
 • ateliéry pre umeleckú tvorbu
 • školský internát, školská jedáleň
 • telocvičňa

KRÚŽKY:

 • konverzácie v anglickom jazyku
 • autoakustika – ozvučenie
 • čitateľský, fyzikálny, žurnalistický
 • športové – futbal, florbal, volejbal, relaxačno-pohybové aktivity
 • programovanie 2D a 3D, Arduino, LabVIEW, PLC automatov
 • robotika, energetika
 • dejiny výtvarnej kultúry, kreativita mladých

SLOVO UČITEĽA:

„Výberom jedného zo školských vzdelávacích programov v študijnom odbore mechanik elektrotechnik si môžeš zvoliť svoje smerovanie pre oblasť autoelektroniky, energetiky, programovania a riadenia CNC strojov alebo osobných počítačov a počítačových sietí. S maturitou získaš aj výučný list a môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Učebné odbory sú zamerané na silnoprúdovú techniku, rozvody elektrickej energie alebo modernú riadiacu techniku. Naša umelecká škola ťa pripraví na prácu grafického dizajnéra v grafických štúdiách, reklamných i marketingových agentúrach.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou a výučným listom:

2697 K mechanik elektrotechnik

Študijný odbor s maturitou a výučným listom:

8604 M grafický dizajn
(talentové prijímacie skúšky)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– si talentovaný, kreatívny a podnikavý
– preferuješ kvalitné vzdelávanie
– ťa baví programovanie
– máš rád inteligentnú techniku
– chceš realizovať svoje vlastné projekty a výstavy
– ťa inšpirujú výzvy rozvoja priemyslu INDUSTRY 4.0
– ťa láka duálne vzdelávanie

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Učitelia nám odovzdávali to najlepšie z ich vedomostí, zručností a skúseností. Všetko sme zúžitkovali neskôr v praxi, ďalšom štúdiu či podnikaní. Škola nám dala priestor pre vlastný rozvoj, odborný rast, kreativitu, ale aj zábavu.“