STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ IGNÁCA GESSAYA Tvrdošín

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ IGNÁCA GESSAYA
Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín
web: www.sstv.sk
email: sekretariat@sstv.sk
tel.: +421 43 583 12 10
mobil: 0948 086 062
facebook: facebook.com/spstvrdosin

O ŠKOLE:

Škola bola od svojho vzniku v roku 1961 orientovaná na vzdelávanie odborníkov pre elektrotechnický priemysel. V súčasnosti prispôsobuje obsah vzdelávania požiadavkám trhu práce, preto ponúka široké spektrum technických odborov od elektrotechniky, mechatroniky, technické lýceum so zameraním na informatiku, až po žiadané spracovanie informačných a sieťových technológií, čomu napovedá i názov a motto školy: „Budúcnosť je IT ...budúcnosť si TY“.

VÝHODY:

 • duálne vzdelávanie
 • certifikát ECDL o informatickej gramotnosti
 • kurzy CCNA – počítačové siete, operačné systémy, programovanie, internet vecí
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika
 • zmodernizovaná školská jedáleň
 • telocvičňa, posilňovňa
 • vybavené odborné učebne
 • jazykové, počítačové laboratóriá

KRÚŽKY:

 • konzultácie k maturite zo slovenského jazyka
 • šachový, basketbalový
 • programovanie robotov
 • doučovanie z elektroniky
 • maturitný projekt
 • matematický
 • pokročilá konfigurácia CISCO
 • programovanie PLC automatov
 • anglický jazyk

SLOVO UČITEĽA:

„Všetky naše odbory sú ukončené maturitnou skúškou. Pripravia ťa na štúdium na vysokej škole s technickým zameraním, alebo na prácu v spoločnostiach zameraných na strojárstvo, elektrotechniku a informatiku. Okrem štandardného štúdia ti ponúkame aj nezvyčajný projekt vzdelávania AKADÉMIA  VEĽKÝCH  DIEL – projekt sokratovskou metódou privádza mladých ľudí k múdrosti. Pôsobí na rozum i srdce, rozvíja charakter človeka, a cez príbehy či zážitky s dielom ťa motivuje pozerať sa na svoj vlastný život. Okrem štandardného štúdia ponúkame prácu na projektoch a využívanie sokratovskej metódy, ktorá privádza mladých ľudí k múdrosti.  Tešíme sa na našich nových, aktívnych žiakov.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

2387 M mechatronika
2675 M elektrotechnika
2561 M informačné a sieťové technológie
3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike
3918 M technické lýceum

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– si technický a bádateľský typ
– si rád niečo majstruješ, vyrábaš, opravuješ
– máš rád prácu s počítačom
– chceš naprogramovať webovú stránku, natočiť a postrihať vlastné video
– ťa láka poskladať a naprogramovať robota
– objavuješ možnosti 3D tlačiarne

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Vezmeme ťa medzi seba bude ti tu fajn. Nebudeš tu sám. Naša škola ťa výborne pripraví na tvoje budúce povolanie. Aj keď je každý z nás jednotlivec a má vlastné záujmy, hodnoty, predstavy a sny, častokrát nás ľudia nerešpektujú a chcú mať z nás niečo podľa svojich predstáv. Ale my sme predsa my, každý z nás tvorí neodlučiteľnú osobnosť, vďaka ktorej môžeme každým svojím činom prekonávať hranice a vybudovať si vlastnú vysnívanú cestu svojho života. Tvoj hlas, tvoj názor je dôležitý a my sme tu na to, aby sme ho tlmočili tam,  kde treba.“

Školský parlament