SPOJENÁ ŠKOLA Rosinská cesta Žilina

SPOJENÁ ŠKOLA
Rosinská cesta 4, 010 01 Žilina
organizačné zložky:
STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA

web: www.sportovaskolaza.sk
email: skola@sportovaskolaza.sk
tel.: +421 41 500 44 08, +421 907 849 466
facebook: @sportovaskolaza

O ŠKOLE:

Sme jedinou strednou športovou školou v Žilinskom kraji, v ktorej zabezpečujeme kvalitný výchovno-vzdelávací proces vrátane športovej prípravy v komplexne vybavenom areáli školy, v duchu vzájomnej tolerancie so skúsenými pedagógmi a trénermi, pričom sa zameriavame na oblasť výchovy mladých športovcov. Snažíme sa skĺbiť náročné stredoškolské štúdium s ešte náročnejšou športovou prípravou a vštepujeme mladým športovcom naše motto: „Najväčším svalom športovca je srdce.“

VÝHODY:

 • kvalitný tréningový a výchovno-vzdelávací proces
 • športová príprava v rozsahu 10 až 24 hodín týždenne
 • komplexný areál školy:
  školský internát
  školská jedáleň s možnosťou diétneho stravovania
  zrekonštruovaná športová hala
  vonkajšie športoviská (atletická rovinka, ihriská na futbal, basketbal, volejbal)
  zmodernizovaná posilňovňa
  gymnastická telocvičňa a pohybové centrum
 • tradičné podujatia – Parádny deň, Župná kalokagatia
 • bohatá projektová činnosť, medzinárodné mobility skupín

KRÚŽKY:

 • informačno-komunikačné technológie
 • športový
 • umelecký
 • environmentálny, prírodovedný
 • ekonomický

SLOVO UČITEĽA:

„Obsah vzdelávania je obdobný ako na iných stredných školách, avšak prispôsobený požiadavkám športovej prípravy. Ponúkame ti úplné stredné všeobecné a aj odborné vzdelanie, aby si mohol študovať ďalej na vysokej škole, alebo mať odborné vzdelanie po ukončení svojej športovej kariéry v oblasti športového manažmentu, marketingu, informačno-komunikačných technológií či spracovania športových dát. Naviac úspešným vykonaním maturitnej skúšky získaš osvedčenie II. až III. kvalifikačného stupňa trénera v tvojom športovom odvetví, čo ti umožní uplatniť sa ako tréner vo väčšine športových klubov v podstate hneď po ukončení štúdia. Môžeš sa tešiť na moderné vyučovacie i tréningové metódy a veľa nových poznatkov či zručností.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:
(talentové prijímacie skúšky)
7451 J športové gymnázium
7471 M športový manažment
7475 M digitálne služby v športe
7476 M spracovanie dát v športe

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– máš športový talent a chceš na sebe tvrdo pracovať
– chceš byť úspešný ako Peter Sagan, Peter Pekarík, Peter Cehlárik, – Martin Dúbravka, Eliška Mintálová a iní absolventi tejto školy
– túžiš vyhrať olympiádu či majstrovstvá sveta
– okrem športu miluješ aj počítače
– snívaš o reprezentácii našej krajiny v zahraničí

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Štúdium aj čas strávený v tejto škole mi dali v mojom športovom aj osobnom napredovaní veľmi veľa. Spojiť profesionálny šport so štúdiom často nie je jednoduché, mne sa to vďaka výbornému učiteľskému kolektívu v tejto škole podarilo.“
Peter Pekarík, reprezentant SR vo futbale

„Nemohol som si vybrať lepšiu školu. Umožnila mi ísť za svojím snom a posunúť sa ďalej v hokeji, získať profesionálnu zmluvu a rozbehnúť tak hokejovú kariéru. No popri tom som bral štúdium vždy zodpovedne.“
Peter Cehlárik, reprezentant SR v ľadovom hokeji