SPOJENÁ ŠKOLA Žilina – Bytčica

SPOJENÁ ŠKOLA
Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica
organizačné zložky:
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ODEVNÁ

web: www.sszaby.sk
email: skola@sszaby.sk
tel.: +421 41 500 64 24
Facebook: https://www.facebook.com/spojenaskolabytcica
Instagram: https://www.instagram.com/spojenaskolabytcica

O ŠKOLE:

Naša škola zabezpečuje teoretické vzdelávanie i odborný výcvik v študijných a učebných odboroch zameraných predovšetkým na služby v oblasti starostlivosti o tvár, telo a vlasy, ale aj na informačné či fotografické služby. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňuje moderné učebné metódy a v maximálnej miere využíva dostupné informačno-komunikačné technológie. Snaží sa napĺňať motto: „Neučíme sa pre školu, ale pre život“ (Seneca).

VÝHODY:

 • duálne vzdelávanie v učebnom odbore kaderník
 • kadernícky a kozmetický salón pre verejnosť
 • fotoateliér
 • moderné odborné učebne
 • knižnica s odbornou literatúrou
 • moderná telocvičňa a posilňovňa
 • školská jedáleň
 • ISIC
 • školský psychológ
 • exkurzie doma aj v zahraničí
 • dobrovoľníctvo, charitatívne zbierky
 • eko – aktivity

KRÚŽKY:

 • športové
 • vizáž a móda
 • ukáž svoju kreativitu

SLOVO UČITEĽA:

„Štvorročné štúdium ukončíš maturitnou skúškou, v odboroch kozmetik, kaderník-vizážista získaš aj výučný list. Trojročné odbory ukončíš záverečnou skúškou s výučným listom. Maturitu si môžeš doplniť v nadstavbovom štúdiu. Pripravíme ťa pre trh práce v kozmetických, kaderníckych, fotografických, manikérsko-pedikérskych, knižnično-informačných službách, ale aj na súkromné podnikanie vo vlastnom salóne alebo menšej firme.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

7237 M informačné systémy a služby
6403 L podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium)
6426 L vlasová kozmetika (nadstavbové štúdium)

Študijný odbor s maturitou a výučným listom:

6425 K kaderník – vizážista
6446 K kozmetik

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

6424 H manikér – pedikér
6452 H fotograf
6456 H kaderník

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– túžiš robiť ľudí krajšími a príťažlivejšími
– rád čaruješ s vlasmi a vytváraš skvelé účesy
– baví ťa starostlivosť o pleť a vizáž
– si kreatívny
– očami fotografa vidíš svet úplne inak ako ostatní
– si komunikatívny
– miluješ prostredie knižnice a spoločnosť kníh
– snívaš o vlastnom salóne alebo menšej firme

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

Ahoj, naša škola poskytuje kvalitné vzdelanie v špecifických odboroch. Na teoretickom vyučovaní získaš poznatky, ktoré budú pre teba užitočné a zároveň si ich môžeš vyskúšať a overiť v praxi. Praktické zručnosti si potrénuješ v prevádzkach odborného výcviku alebo v salóne u zamestnávateľa. Už teraz ti môžeme sľúbiť, že si po skvelých rokoch štúdia okrem vedomostí a zručností so sebou odnesieš priateľstvá na celý život. Je dobré  a dôležité mať v živote ľudí, ktorí v teba veria. Príď ich nájsť medzi nás.“