SPOJENÁ ŠKOLA Žilina – Bytčica

SPOJENÁ ŠKOLA
Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica
organizačné zložky:
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ODEVNÁ

web: www.sszaby.sk
email: skola@sszaby.sk
tel.: +421 41 500 64 24

O ŠKOLE:

Je komplexnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje teoretické vzdelávanie i odborný výcvik v študijných a učebných odboroch zameraných predovšetkým na služby v oblasti starostlivosti o tvár, telo a vlasy, ale aj na informačné, poštové či fotografické služby. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňuje moderné učebné metódy a v maximálnej miere využíva dostupné informačno-komunikačné technológie. Snaží sa napĺňať motto našej školy: „Neučíme sa pre školu, ale pre život“ (Seneca).

VÝHODY:

 • duálne vzdelávanie v učebnom odbore kaderník
 • kadernícky a kozmetický salón pre verejnosť
 • moderné odborné učebne
 • knižnica s odbornou literatúrou
 • moderná telocvičňa a posilňovňa
 • školská jedáleň
 • ISIC
 • školský psychológ
 • exkurzie doma aj v zahraničí
 • dobrovoľníctvo, charitatívne zbierky
 • eko – aktivity

KRÚŽKY:

 • športové
 • vizáž a móda
 • ukáž svoju kreativitu

SLOVO UČITEĽA:

„Štvorročné štúdium ukončíš maturitnou skúškou, v niektorých odboroch získaš aj výučný list, ten získaš vo všetkých učebných odboroch. V nadstavbovom štúdiu  si maturitu môžeš doplniť. Pripravíme ťa pre trh práce v kozmetických, kaderníckych, fotografických, manikérsko-pedikérskych, knižnično-informačných i poštových službách, ale aj na súkromné podnikanie vo vlastnom salóne.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

7237 M informačné systémy a služby
6403 L podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium)
6426 L vlasová kozmetika (nadstavbové štúdium)

Študijný odbor s maturitou a výučným listom:

6425 K kaderník vizážista

6446 K kozmetik

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

6424 H manikér, pedikér
6452 H fotograf
6456 H kaderník

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– rád čaruješ s vlasmi a vytváraš skvelé účesy
– baví ťa starostlivosť o pleť a vizáž
– si kreatívny
– očami fotografa vidíš svet úplne inak ako ostatní
– túžiš robiť ľudí krajšími a príťažlivejšími
– si komunikatívny
– miluješ prostredie knižnice a spoločnosť kníh
– snívaš o vlastnom salóne alebo menšej firme

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

Ahoj, naša škola poskytuje kvalitné vzdelanie v špecifických odboroch. Na teoretickom vyučovaní získaš poznatky, ktoré budú pre teba užitočné a zároveň si ich môžeš vyskúšať a overiť v praxi, kde získaš zručnosť. Už teraz ti môžeme sľúbiť, že si po nasledujúcich rokoch štúdia okrem vedomostí a zručností so sebou odniesieš priateľstvá na celý život. Je dobré  a dôležité mať v živote ľudí, ktorí v teba veria, príď ich nájsť medzi nás.“