STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SV. MÁRIE GORETTI, ČADCA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SV. MÁRIE GORETTI
Horná 137, 022 01 Čadca

web: www.sospgca.edupage.org
email: skola@sospgca.sk
tel.: +421 41 43 35 122

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
(talentové prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy)
7661 M sociálno-výchovný pracovník

Študijný odbor so záverečnou pomaturitnou skúškou
7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
(dvojročné pomaturitné externé štúdium)
(talentové prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy)