STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Žilina

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ
Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

web: www.sosdza.sk
e-mail: sekretariat@sosdza.sk
tel.: +421 41 525 20 21 – ústredňa,
+421 41 525 36 14 – sekretariát
facebook: @SOSDZA
instagram: sosdza_sk
youtube: DopravnaAkademiaZA

O ŠKOLE:

SOŠ dopravná v Žiline patrí medzi najväčšie stredné školy v regióne. Poskytuje vzdelávanie so zameraním na dopravu a prepravu, zasielateľstvo, logistiku a autoopravárenstvo. Upriamuje sa na rozvoj a podporu stredného odborného a duálneho systému vzdelávania. Je držiteľom Certifikátu IES s ratingom „A“, ktorý označuje špičkovú inštitúciu s medzinárodnou skúsenosťou“ a Certifikátu ICI – certifikátu kvality.

VÝHODY:

 • Centrum odborného vzdelávania pre automobilový priemysel
 • duálne vzdelávanie
 • zváračská škola – zváračský preukaz ZK 135 – 1
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • certifikát ECDL – európsky vodičský preukaz na počítače
 • odborná prax v zahraničí vo vybraných študijných odboroch
 • moderné odborné učebne a školské dielne
 • finančná gramotnosť
 • autoškola + vlastné autocvičisko
 • moderný školský internát
 • priestranná školská jedáleň
 • telocvične (veľká hala, malá hala, posilňovňa)

KRÚŽKY:

 • angličtina krok za krokom k maturite
 • slovenčina na dlani
 • auto-moto v praxi
 • programovanie
 • svet motorov
 • elektrotechnický
 • umelecký, plavecký, turistický

SLOVO UČITEĽA:

„Chceme byť školou pre región – chceme byť školou pre Európu. U nás ziskaš odborné vzdelanie predovšetkým pre oblasť dopravy, ale aj oblasť podnikateľského a finančného prostredia v rôznych stupňoch vzdelania. Teória sa u nás prepája s praxou a  vedomosti môžeš aplikovať v rámci odbornej praxe a odborného výcviku u spolupracujúcich zamestnávateľov, v škole i školských dielňach. Nové poznatky z odborných predmetov a praktické zručnosti podľa profilácie sa stanú základom pre tvoj profesijný rozvoj. Certifikát IES, ktorý je ideálnym doplnkom k výučnému listu i vysvedčeniu o maturitnej skúške, zvyšuje tvoju šancu uplatniť sa na trhu práce doma i v zahraničí .“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

3765 M technika a prevádzka dopravy
3767 M dopravná akadémia
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby (nadstavbové štúdium)
3757 L dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium)

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2697 K mechanik elektrotechnik
2495 K autotronik

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– ťa fascinuje svet automobilov a motorov
– „majstruješ“ v otcovej garáži
– chceš mať dobré remeslo v rukách
– sa zaujímaš o svet financií
– sa zamýšľaš nad možnosťami využívania rôznych druhov dopráv
– sa chceš stať architektom dopravy

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Lepšiu školu som si zvoliť nemohla. Nielenže mi škola poskytuje vzdelávanie na vysokej odbornej úrovni, v príjemnom a modernom prostredí, ale mám tu aj skvelých priateľov a taktiež neobyčajne dobré vzťahy s našimi učiteľmi. Nikdy by som svoje rozhodnutie nezmenila“.
Rebeka Haluzová – členka žiackej rady pri SOŠD