STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Martin – Priekopa

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ
Zelená 2, 036 08 Martin – Priekopa

web: www.sossd.sk
email: sosd@sosd.sk
tel.: +421 43 428 22 04, + 421 43 428 14 86

O ŠKOLE:

História školy siaha do roku 1887. Počas svojej existencie sa neustále rozvíjala vpred a je spojená predovšetkým s prípravou odborníkov pre oblasť dopravy, poštových služieb a elektrotechniky. Škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie. Svojim žiakom ponúka študijné a učebné odbory s kvalitnou teoretickou i odbornou prípravou a možnosť zapojenia sa do duálneho vzdelávania vo firmách ŽOS Vrútky, Železnice SR, Železničná spoločnosť Slovensko, ZSSK CARGO, TSS Grade a.s., Slovenská pošta, RailJOB a TTS Martin.

VÝHODY:

 • lokalita
 • odborná prax v domácich i nadnárodných firmách
 • moderne vybavené odborné učebne
 • vzdelávanie s podporou informačno-komunikačných technológií
 • odborné stáže v zahraničí v rámci projektu ERASMUS+
 • moderný školský internát, školská jedáleň
 • oddychové zóny, relaxačná miestnosť pre žiakov
 • úspešné uplatnenie absolventov v praxi
 • odborná príprava a overovanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • systém duálneho vzdelávanie 18+
 • športové podujatia a súťaže v škole i mimo školy

KRÚŽKY:

 • tvorivé dielne
 • cvičná firma
 • športové a jazykové

SLOVO UČITEĽA:

„V každom zo študijných odborov získaš maturitu spolu s výučným listom. Ten získaš aj v učebných odboroch, po absolvovaní ktorých môžeš pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu. Teoretické vedomosti si budeš môcť overiť na praktickom vyučovaní  v reálnych firmách alebo si môžeš vybrať aj systém duálneho vzdelávania. Maturitné vysvedčenie a výučný list ti umožnia uplatniť sa v perspektívnom zamestnaní alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
2697 K mechanik elektrotechnik
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
3759 K komerčný pracovník v doprave
3769 K rušňovodič

Študijné odbory s maturitou:

2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)
3757 L dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory s výučným listom:

2466 H 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
3762 H železničiar
3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy
3770 H mechanik železničnej prevádzky

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– ťa fascinuje železničná doprava a koordinácia dopravy
– sa zaujímaš o autoelektroniku a informačné technológie
– láka ťa riešiť zabezpečenie objektov
– chceš opraviť každý elektrospotrebič
– uvažuješ, ako elektrinu ovládať, aby ti pomáhala
– baví ťa spracovávať informácie pre dopravu
– chceš pracovať v na modernejšom prekladisku Pôšt SR
– túžiš prevziať zodpovednú funkciu rušňovodiča
– chceš v duáli zarábať už počas štúdia a mať isté miesto

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Ak snívaš o práci v doprave alebo na železnici či pošte, príď k nám a splň si svoje sny. Železničná doprava je najekologickejšia a má budúcnosť.  Škola ti poskytne kľúče od dverí, ktorým sa hovorí život svojím širokospektrálnym zameraním v odboroch.“