STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA A STAVEBNÁ Krásno nad Kysucou

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA A STAVEBNÁ
č.1642, 023 02 Krásno nad Kysucou

web: www.sosdskrasno.sk
email: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
tel.: +421 41 438 53 37
facebook: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

O ŠKOLE:

Škola pripravuje odborníkov v drevárskych a stavebných profesiách, ktoré majú v regióne Kysuce nielen tradíciu, ale aj perspektívu. Študentom dáva do rúk remeslo a vychováva i odborníkov pre stredný manažment. S drevárskymi a stavebnými odbormi úzko súvisí aj odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia, ktorý vzdeláva pre súčasnosť veľmi potrebných a vyhľadávaných profesionálov.

VÝHODY:

  • moderné odborné učebne a dielne
  • chemické laboratórium
  • telocvičňa s lezeckou stenou
  • multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom
  • workoutové ihrisko

KRÚŽKY:

  • pri škole je zriadené centrum voľného času so širokou ponukou krúžkov

SLOVO UČITEĽA:

„Získaš základy, vedomosti a zručnosti v tradičných remeslách ako sú stolár, tesár, maliar i murár. Po získaní výučného listu môžeš získať aj maturitu v nadstavbovom štúdiu. Budeš schopný založiť si a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb. Študijné odbory ťa pripravia pre trh práce, ale  môžeš pokračovať aj v štúdiu na vysokých školách. Ako jedna z dvoch škôl v Žilinskom kraji ponúkame odbor zaoberajúci sa ochranou a tvorbou životného prostredia, ktorý ti dokáže pomôcť naplniť predstavy o zdravej prírode, správnom životnom postoji ku globálnym celosvetovým problémom našej doby.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia
3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve
6403 L podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium)

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3656 K operátor stavebnej výroby

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

3355 H stolár
3663 H tesár
3675 H maliar
3661 H murár

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– máš rád remeslo a chceš získať zručnosti v remeslách, ktoré majú zlaté dno
– chceš byť v zamestnaní sám sebe pánom
– chrániš a chceš vytvárať zdravé životné prostredie
– chceš sa úspešne uplatniť na trhu práce
– dobrých murárov, tesárov, stolárov a maliarov  je stále málo
– sa naučíš postaviť dom, zariadiť ho a postarať sa, aby sa v ňom zdravo žilo

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Bola to dobrá škola. Učitelia na nás nikdy netlačili. Vždy sa im podarilo dosiahnuť, aby sme vedeli presne to, čo budeme potrebovať. Boli výbornými učiteľmi, pretože nielen vysvetľovali a odovzdávali svoje skúsenosti, ale najmä nás inšpirovali. Už počas školy som si zarábal v stavebnej firme a tam robím aj teraz po maturite.“
Tomáš, absolvent školy