STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Žilina

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Komenského 50, 010 01 Žilina

web: www.soseza.sk
email: riaditel@soseza.sk
tel.: +421 41 707 49 16
facebook: @soseza18
@COVaPZA

O ŠKOLE:

SOŠ elektrotechnická v Žiline bola prvou školou svojho druhu na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 1950 je jej hlavným poslaním pripravovať vysoko kvalifikovaných elektrotechnikov. Niekoľkokrát zmenila názov, ale dodnes ju ešte volajú „osemnástka“. Vzdelávacie programy sú zamerané na široké spektrum elektrotechniky, počínajúc silnoprúdom cez automatizáciu až po počítačové siete. Hlavné motto školy: „Verná elektrotechnike“.

VÝHODY:

 • centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku
 • systém duálneho vzdelávania
 • kvalita vzdelávania potvrdená úspechmi na medzinárodných súťažiach
 • vlastná robotická súťaž „roSOŠEbot“
 • CISCO akadémia
 • úzko špecializované dielne
 • príprava a overovanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • telocvičňa, výdajná jedáleň

KRÚŽKY:

 • zaujímavá slovenčina a literatúra
 • angličtina v praxi
 • internetové noviny
 • programovanie a robotika
 • elektroniky, počítačových sietí a hardvéru
 • taje grafiky a fotografovania
 • operačného systému Linux
 • výpočty v elektrotechnike

SLOVO UČITEĽA:

„Zasvätíme ťa do tajov elektrotechniky, energetiky i priemyselnej informatiky. Získaš odborné a praktické zručnosti, výberom vzdelávacej oblasti sa budeš špecializovať. Pripravíme ťa na štúdium na vysokých školách s elektro-zameraním. Naši absolventi sú žiadaní, ich uplatnenie na trhu práce je vysoké a mnohí pokračujú v štúdiu ďalej. Umožníme ti vykonávať prax u zamestnávateľa a po skončení štúdia môžeš u neho získať svoje prvé zamestnanie. Môžeš sa vzdelávať aj v systéme duálneho vzdelávania.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

2675 M elektrotechnika

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2697 K mechanik elektrotechnik
2682 K mechanik počítačových sietí

Učebný odbor so záverečnou skúškou a výučným listom:

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– Ťa zaujíma, prečo svieti žiarovka, prečo sa točí motor
– chceš vedieť, ako môže elektrina zohriať, liečiť či ochrániť
– túžiš pochopiť, ako pracuje robot
– uvažuješ, ako elektrinu skrotiť a ovládať ju, aby Ti uľahčovala každodenný život
– chceš zistiť, ako pracuje Tvoj počítač, či prečo sa Ti vybil mobil
– Ťa bavia informačné technológie
– chceš šetriť energie, a tým pomáhať planéte
– snívaš o dobre platenom zamestnaní

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Každý absolvent by mohol poslať odkaz, od vzniku školy sú ich tisíce. Väčšina odkazov by mala spoločný menovateľ: „dobre som si vybral“ alebo „rodičia mi dobre odporučili“, „vďaka škole som si našiel dobre platené zamestnanie, ktoré ma uspokojuje.“