STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Liptovský Hrádok

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
J. Kollára 536/1, 03315 Liptovský Hrádok

web: www.soselh.sk
email: skola@soselh.sk
tel.: +421 44 522 20 72, +421 44 522 20 74
facebook: @SOSELH
instagram: soselektrotechnickalh
youtube: SošeTV

O ŠKOLE:

Škola začala písať svoju históriu už pred takmer 70 rokmi. V súčasnosti ponúka štúdium v študijných elektrotechnických odboroch so zameraním na najmodernejšie informačné a komunikačné technológie. Ponúka možnosť absolvovať CISCO akadémiu - najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí má svoje nezastupiteľné miesto. Systém štúdia je nastavený tak, aby študentov viedol k celoživotnému vzdelávaniu a aby sa absolventi školy dokázali prispôsobiť požiadavkám trhu práce a našli na ňom svoje uplatnenie.

VÝHODY:

 • skúška z odbornej spôsobilosti elektrotechnika a získanie osvedčenia
 • medzinárodný certifikát zo sieťových technológií CISCO akadémie
 • špecializované a odborné učebne
 • telocvičňa, posilňovňa, multifunkčné ihrisko
 • školská jedáleň, školský internát
 • oddychové zóny
 • fotovoltaická elektráreň
 • vlastné múzeum zamerané na históriu elektrotechniky
 • odborné exkurzie
 • zapojenie sa do projektov eTwinning, AjtyvIT
 • trénujeme soft skills

KRÚŽKY:

 • jazykové – angličtina, nemčina
 • športové – florbal, plávanie, posilňovňa, stolný tenis, volejbal
 • konfigurácia sietí
 • domáca elektronická dielňa
 • NAG 2020
 • programovanie v Pythone
 • robotika
 • tvorivá dielňa
 • zmaturuj z matematiky

SLOVO UČITEĽA:

„Rozvíjame prepojenie školy s praxou úzkou spoluprácou s partnermi a firmami v regióne, v ktorých absolvuješ odborný výcvik alebo odbornú prax. Všetky naše odbory sú štvorročné ukončené maturitou, niektoré aj spolu s výučným listom. Získaš široký odborný základ slaboprúdovej elektrotechniky, algoritmizácie, programovania, tvorby webových aplikácií i navrhovania a spravovania počítačových sietí. Časť vzdelávacieho programu zameraná na digitálnu grafiku a multimédiá je určená šikovným dievčatám a chlapcom, kde môžeš získať vedomosti a zručnosti v dizajne, ekonomike, marketingu, elektrotechnike, príprave obrazových, zvukových a printových reklamných materiálov pre firmy. Ponúkame ti aj  špecializáciu na autoelektroniku alebo na počítačové systémy, počítačové a telekomunikačné siete alebo robotiku. Na praktickej maturite obhajuješ projekt, ktorý si sám zvolíš.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

2561 M informačné a sieťové technológie
2567 M multimédiá
2675 M elektrotechnika

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2697 K mechanik elektrotechnik
2682 K mechanik počítačových sietí

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– sa radšej učíš v súvislostiach ako naspamäť
– špekuluješ o tom, ako a prečo veci fungujú
– máš dobrý vzťah k matematike a fyzike
– si kreatívny
– baví ťa manuálna práca
– chceš mať dobre platené zamestnanie
– sa vyznáš v elektrike
– si počítačový fanatik

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

Chceme ti dať info, že sú tu dobrí učitelia, škola je pekná, dobre a moderne vybavená a máme gauče v oddychových zónach. Na to, že sme viac  chlapčenská škola, sa chalani k tým zopár dievčatám správajú slušne, kolektív spolužiakov je super a všetci sú tu kamarátski – aj druháci, tretiaci a štvrtáci. Dokonca zisťujeme, že predmety, ktoré nás na základke nebavili, sú oveľa zaujímavejšie a bavia nás. Už teraz sa tešíme na exkurzie a kurzy, ktoré tu absolvujeme i na odborné praxe priamo vo firmách.“