STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA A DREVÁRSKA JOZEFA DEKRETA MATEJOVIE

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA A DREVÁRSKA JOZEFA DEKRETA MATEJOVIE
Hradná 534, 033 01 Liptovský Hrádok

web: www.slslhr.sk
mail: slslhr@slslhr.sk
tel.: +421 44 522 21 47, +421 44 522 20 05

O ŠKOLE:

Škola patrí medzi najstaršie svojho druhu v Európe. Má viac ako 220- ročnú tradíciu vzdelávania lesníkov a drevárov. Je nástupkyňou Kráľovskej komorskej a hlavnej národnej školy založenej Františkom Wissnerom v roku 1796. Ponúka úplné odborné vzdelávanie v oblasti lesníctva a drevárstva. Škola má nadregionálny charakter a prijíma študentov z celého Slovenska. Od roku 1998 jej bol udelený raiting od medzinárodnej vzdelávacej inštitúcie IES na úrovni A, čo ju radí medzi špičkové inštitúcie s medzinárodnými skúsenosťami. Svojim absolventom ponúka viacero oprávnení a certifikátov.

VÝHODY:

 • centrum odborného vzdelávania a prípravy pre lesníctvo a drevárstvo
 • Hrádocké arborétum
 • certifikát IES na úrovni A
 • školský internát a jedáleň
 • moderná posilňovňa, športoviská
 • školská autoškola – vodičské oprávnenie skupín A, B, T (motocykel, automobil, traktor)
 • preukaz pre obsluhu motorových píl
 • poľovný lístok, rybársky lístok
 • odborná prax u zamestnávateľov a v stredisku odbornej praxe
 • výmenné pobyty žiakov v zahraničí
 • lokalizácia školy je v príjemnom prostredí

KRÚŽKY:

 • poľovnícky, vábenia zveri, včelársky
 • poľovníckej hudby, akvaristický
 • športové, kulturistika, florbal
 • jazykové

SLOVO UČITEĽA:

„Lesy sú zelenými pľúcami našej planéty. Dávajú nám kyslík, drevo, vodu, lesné plody a tiež veľa životnej energie. Naučíme ťa, ako načúvať krehkému hlasu prírody, odhaľovať jej tajomstvá a ako sa starať o lesné ekosystémy tak, aby sme ich mohli  spoločne zachovať pre ďalšie generácie. Naučíme ťa pracovať s GPS, objavovať krásu lesníckej geodézie a GIS. Oblečieš si u nás svoju prvú lesnícku uniformu. Rovnako tak ťa pripravíme ako odborníka pre drevospracujúci priemysel. Získaš úplné stredné odborné vzdelanie, ukončíš ho maturitou, v niektorých odboroch získaš aj výučný list. Budeš pripravený na štúdium na vysokej škole, ale aj na nástup do svojho prvého zamestnania.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3349 K technik drevostavieb

Učebný odbor so záverečnou skúškou a výučným listom:

3355 H stolár

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– miluješ prírodu, lesy, drevo
– sa chceš stať odborníkom na domáce aj cudzokrajné dreviny
– ťa zaujímajú mechanizačné prostriedky, ktoré ľudom pomáhajú v ťažkej práci v lese
– rozpoznávaš horniny, minerály i pôdy, ktoré z nich vznikajú
– je ti blízka záchrana lesov a prírody
– si vášnivým poľovníkom
– chceš byť silným pilčíkom
– rád pracuješ s drevom a si kreatívny
– dokážeš objaviť tajomstvá ukryté v kuse dreva

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Teším sa, že môžem študovať v tejto škole. Kvalitná výučba, množstvo odbornej praxe, skvelý kolektív, bohaté tradície. Výhodou je, že po škole mám množstvo oprávnení a certifikátov, ktoré mi lepšie pomôžu uplatniť sa na trhu práce. Keby som sa mal znovu rozhodovať, kam pôjdem študovať po základnej škole, opäť by som si zvolil našu školu.“