STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA Tvrdošín

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA
Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín

web: www.soultv.sk
email: soultv@soultv.sk
tel.: +421 43 530 93 11
mobil: +421 905 511 164

O ŠKOLE:

Škola má výbornú polohu v blízkosti lesov, poľnohospodárskych družstiev a výrobných podnikov, čím má vytvorené skvelé podmienky pre praktické vyučovanie. Vzdeláva a pripravuje žiakov v robotníckych a vybraných technických profesiách pre odborné obhospodarovanie lesov, poľnohospodárstvo, opravárstvo a kovospracúvaciu výrobu. V rámci výučby organizuje súťaže, realizuje projektové aktivity a modernizuje materiálne a technické zabezpečenie.

VÝHODY:

 • autoškola – vodičské oprávnenia B,T,C1
 • zváračská škola -zváranie metódami ZK 311-1, ZK135-1,ZK 111-1
 • získanie oprávnení na viaceré spôsobilosti, poľovný lístok
 • projektové aktivity a mobility, Erasmus+
 • odborné stáže v zahraničí, odborná prax v okolitých firmách
 • súťaž Drevorubač junior
 • školský časopis

KRÚŽKY:

 • futbalový, floorbalový, stolnotenisový
 • konverzácie z anglického jazyka
 • rozhlasovo-redakčný, literárny
 • motoristický, technický
 • poľovnícko – strelecký
 • remeselné spracovanie kovov
 • propagačný

SLOVO UČITEĽA:

„V zmysle motta našej školy využívame múdrosti z minulosti na poznatky prítomnosti, aby sme vychovali vzdelaného mladého človeka budúcnosti. V našej škole sme všetci prepojení s lesom, máme k nemu pozitívny a ochranársky vzťah. Aj preto ťa naučíme všetko o strojoch a zariadeniach  používaných v lesníctve a poľnohospodárstve. Budeš ich vedieť obsluhovať, používať, opravovať. Zasvätíme ťa do technologických postupov pri ťažbe dreva, pri chove hospodárskych zvierat, ale aj do informácií o ochrane a pestovaní lesa a plodín.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2413 K mechanik strojov a zariadení
4556 K operátor lesnej techniky

Študijný odbor s maturitou:

4243 M mechanizácia pôdohospodárstva

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2466 H 04 mechanik, opravár- lesné stroje a zariadenia
4524 H agromechanizátor, opravár
4575 H mechanizátor lesnej výroby

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– máš rád les, pôdu, prírodu a zvieratá
– svet motorov a strojov je tvoja vášeň
– sa chceš naučiť stroje obsluhovať a opravovať
– ťa fascinuje iskriace zváranie a jeho využiteľnosť
– chceš chrániť prírodu výkonom práva poľovníctva
– ťa láka práca a zručnosti s motorovou pílou

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Učiteľom v škole záleží na rozvoji tvojej osobnosti. Chcú, aby sa z teba stal dobrý odborník. Škola zistí, čo ťa najviac zaujíma a v čom bude potrebné sa ešte zdokonaliť. Využitím možností počas praktickej prípravy vykonávanej priamo u zamestnávateľov máš veľkú šancu stať sa skutočným odborníkom v lesníckych odboroch.“