STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Dolný Kubín

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín

web: www.sosdk.sk
email: skola@sosdk.sk
tel.: +421 43 586 31 64
facebook: Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín

O ŠKOLE:

Škola je zameraná na vzdelávanie odborníkov pre oblasti služieb ako sú hotelierstvo a gastronómia, beauty & fashion, stavebníctvo, nábytkárstvo a podnikanie. Vzdelávanie je zamerané na rozvoj odborných, ako aj osobnostných kompetencií. Odborné vzdelávanie a prípravu škola prispôsobuje prognózam a požiadavkám meniaceho sa trhu práce.

VÝHODY:

 • absolvovať zahraničnú prax
 • účasť v medzinárodných projektoch
 • vykonávať prax aj v rodinných firmách
 • exkurzie vo firmách, na veľtrhoch
 • možnosť podnikať, zarábať už počas štúdia
 • študovať so zahraničnými študentami (SRB, UKR)
 • veľmi nízka miera nezamestnaných absolventov 0-6%
 • beauty & fashion salóny
 • vlastné reštauračné zariadenia
 • rekvalifikačné kurzy
 • priestory na športovanie
 • internát
 • niekedy dávame aj 3-tiu šancu 🙂

KRÚŽKY:

 • digitalizácia v odbore
 • robotika a mikropočítače
 • manažment osobných financií, rodinný rozpočet
 • konverzácia v cudzom jazyku
 • vyrezávanie
 • peeling- make up, vlasová kozmetika, divadelné líčenie
 • slovenská kuchyňa kedysi a dnes
 • barmanský, baristický, carving
 • rôzne športové

SLOVO UČITEĽA:

„Široká škála študijných odborov ti ponúka po 4 resp. 5 rokoch štúdia možnosť získať maturitu spolu s výučným listom a úplné stredné odborné vzdelanie pre prácu v oblasti služieb, hotelierstva, gastronómie a nábytkárstva. Výučný list po ukončení trojročných učebných odborov ti otvorí dvere k získaniu vlastnej živnosti, súkromnému podnikaniu, ale i k maturite absolvovaním nadstavbového štúdia. Odborné vedomosti, skúsenosti a zručnosti nadobudneš priamo u zamestnávateľov v praxi alebo na zahraničných stážach.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
6323 K hotelová akadémia
6444 K čašník, servírka
6445 K kuchár
6446 K kozmetik

Študijný odbor s maturitou:

6403 L podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium)

6426 L vlasová kozmetika (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory s výučným listom:

3661 H murár
3678 H inštalatér
6445 H kuchár
6456 H kaderník
6460 H predavač – duál

2435 H 02 klampiar – stavebná výroba – duál

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– si kreatívny a baví ťa vytvárať nové veci
– rád komunikuješ face to face
– veríš, že sa uživíš svojimi šikovnými rukami
– súhlasíš, že remeslo má stále zlaté dno
– by si si rád sám zarobil už počas štúdia
– si chceš vyskúšať žiť a praxovať v zahraničí
– snívaš o vlastnom podnikaní už počas školy

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Nikdy som si nemyslela, že sa budem tak veľmi tešiť do školy. Tešila som sa kvôli novým tváram, novým možnostiam, ktoré poskytuje táto stredná škola. Prvýkrát mi niekto vykal a bol to neskutočne blažený stav, ktorý mi dával pocit, že som niekto, nie iba obyčajná Naďa z 9.B. Akosi ľahšie sa mi rešpektujú učitelia, keď nás vnímajú ako veľkých. Teším sa už teraz na zaujímavé exkurzie, akcie, súťaže vo vyšších ročníkoch, ktoré organizujú aj starší žiaci, ako spoznám Prahu, Paríž, Viedeň či zažijem zahraničnú prax.“