STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Čadca

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
Ul. 17. novembra 2579, 022 01 Čadca

web: www.sosca.sk
email: sekretariat@sosca.sk
tel.: +421 41 432 15 90
facebook: @sosobchoduasluziebcadca
instagram: sos_obchodu_a_sluzieb_cadca

O ŠKOLE:

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca škola, kladúca dôraz predovšetkým na kvalitu vzdelávania. V regióne Kysuce je známa pod názvom KOCKA. Pripravuje odborníkov a aj stredný manažment pre poskytovanie služieb v gastronómii, hotelierstve, cestovnom ruchu, obchode a odborníkov pre prax v osobných službách ako kaderníctvo a kozmetika

VÝHODY:

 • centrum odborného výcviku a prevádzky pre obchod, gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch
 • kurzy: barmanský, somelierský, baristický s osvedčením s medzinárodnou platnosťou
 • zahraničná odborná prax s možnosťou získavať vedomosti a odborné zručnosti v prevádzkach v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, Grécku, na Cypre, Rhodose, Kréte či v Karibiku
 • projekty v programe Erasmus+
 • duálne vzdelávanie
 • prevádzky školy – kozmetika, kaderníctvo, cukráreň, reštaurácia Beskyd
 • školský bufet
 • individuálny odborný výcvik
 • celoživotné vzdelávanie

KRÚŽKY:

veľký výber záujmových útvarov z oblasti:

 • gastronómie
 • osobných služieb
 • športu
 • cudzích jazykov
 • ekonómie
 • digitálnych technológií

SLOVO UČITEĽA:

„Škola má rozsiahlu ponuku študijných a učebných odborov predovšetkým z oblasti služieb v gastronómii, starostlivosti o telo i cukrárskej výroby, ale aj v hotelierskych a marketingových službách. Absolvovaním učebných odborov získaš výučný list. Ak máš záujem pokračovať v štúdiu, môžeš v nadstavbovom štúdiu získať maturitu. Výučný list rovnako získaš aj absolvovaním našich študijných odborov. Odborné vedomosti a najmä praktické zručnosti môžeš rozvíjať v školských prevádzkach, veľkým prínosom pre teba bude zahraničná odborná prax.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

6323 K hotelová akadémia (päťročná forma štúdia)
6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka
6463 K kozmetik-vizážista, kozmetička-vizážistka

Študijné odbory s maturitou:

6403 L podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2964 H cukrár, cukrárka
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár, kuchárka
6454 H kaderník, kaderníčka
6461 H asistent predaja, asistentka predaja
6488 H pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– máš rád pečenie a rád tvoríš chutné dobroty
– si kreatívny
– sa cítiš v kuchyni ako doma
– túžiš robiť ľudí krajšími a zaujímavejšími
– hotelierstvo a cestovný ruch sú tvoj svet
– chceš samostatne podnikať a byť nezávislý
– chceš objaviť poznatky a zručnosti v prevádzkach
– chceš zlepšiť svoje komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch
– môžeš absolvovať zahraničnú odbornú prax

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Naučila som sa variť, piecť, obsluhovať a viem ako to všetko zužitkovať. Mala som kolektív dobre naladených pedagógov, ktorí ma vzdelávali, vychovávali, naučili rozmýšľať, samostatne pracovať a kreatívne myslieť. Získané vzdelanie je môj kapitál a budúcnosť patrí vedomostiam.“