STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Martin

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
Stavbárska 11, 036 80 Martin

web: www.sosmt.edupage.org
email: sosmt@sosmt.sk
tel.: +421 43 413 53 11, +421 43 413 32 66

O ŠKOLE:

Už viac ako 100 rokov patrí k popredným školám so zameraním na obchod a služby. Škola prechádza veľkými zmenami - rekonštruuje zariadenia, inovuje materiálno-technické zabezpečenie, buduje jazykové laboratórium a nové oddychové zóny pre študentov. Inovuje aj v oblasti vyučovacích metód, zvyšuje dôraz na kvalitnú odbornú a jazykovú prípravu. V systéme duálneho vzdelávania spolupracuje s TOP firmami v regióne i na celom Slovensku. Jej cieľom je príprava odborníkov v oblasti služieb, ako aj v oblasti obuvníckeho a tlačiarenského priemyslu.“

VÝHODY:

  • duálne vzdelávanie
  • barmanský, baristický, someliersky, vizážistický kurz
  • nové trendy v cukrárskej výrobe
  • odborná prax zabezpečovaná u TOP zamestnávateľov SR
  • oddychové a relaxačné zóny
  • odborné učebne, jazykové laboratórium
  • vlastná kuchyňa, jedáleň, školský bufet
  • výmenné pobyty študentov v zahraničí

KRÚŽKY:

  • „Mladý redaktor“ – školský časopis
  • ostatné krúžky podľa ponuky

SLOVO UČITEĽA:

„V popredí záujmu a snaženia školy stojí kvalitné vzdelávanie pre život. Sme otvorenou školou, reagujeme na požiadavky spoločnosti, študentov, rodičov, trhu práce. Budujeme systém duálneho vzdelávania a podporujeme nové možnosti vzdelávania. Väčšina študijných odborov ti spolu s maturitou prinesú aj výučný list a umožnia pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Učebné odbory ťa priprava priamo pre trh práce v oblasti služieb. V nadstavbovom štúdiu si môžeš dokončiť úplné odborné vzdelanie s maturitou, ktoré ťa pripraví na samostatné podnikanie.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

6323 K hotelová akadémia

3457 K operátor tlače
6442 K obchodný pracovník
6444 K čašník, servírka
6445 K kuchár
6446 K kozmetik

Študijné odbory s maturitou:

6337 M informačné technológie a informačné služby v obchode
6403 L podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory s výučným listom:

2964 H cukrár
3473 H 08 polygraf – knihár
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník
6460 H predavač

Učebný odbor so záverečnou skúškou na získanie nižšieho stredného vzdelania (ukončenie ZŠ):

6468 F pomocník v kuchyni

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– gastronómia je tvoj svet
– vymýšľaš rôzne účesy
– svoj pohľad na svet vyjadruješ grafikou
– ťa baví robiť vizážové premeny ľudí
– sa zaujímaš o IT
– pečenie je tvoja vášeň
– chceš získavať zručnosti v duáli
– snívaš o vlastnom podnikaní a byť sám sebe pánom

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Na SOŠ obchodu a služieb som študovala v študijnom odbore grafik tlačových médií. Napriek tomu, že som sa tejto profesii nikdy nevenovala profesionálne, vedomosti, zručnosti a skúsenosti získané počas štúdia som dokázala profesionálne zúročiť. Dnes pracujem ako učiteľka a súčasne sa venujem vydávaniu nových učebníc, takže ako vyštudovaná grafička si všetky grafické úpravy dokážem urobiť sama. Škola mi dala nielen teoretické základy, ktoré mi umožnili študovať na VŠ, ale aj praktické zručnosti, ktoré dodnes využívam.“