STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Martin

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
Stavbárska 11, 036 80 Martin

web: www.sosmt.edupage.org
email: sosmt@sosmt.sk
tel.: +421 43 413 53 11, +421 43 413 32 66

O ŠKOLE:

Už viac ako 100 rokov patrí k popredným školám so zameraním na obchod a služby. Škola prechádza veľkými zmenami. Boli zrekonštruované chodby a tie premenené na moderné oddychové zóny. Zriadili sa nová knižnica, jazykové laboratórium a niekoľko učební. Inovuje materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie výpočtovou technikou. V oblasti vyučovacích metód sa zvyšuje dôraz na kvalitnú odbornú a jazykovú prípravu. Škola spolupracuje s TOP firmami v regióne i na celom Slovensku a v systéme duálneho vzdelávania rozširuje portfólio zamestnávateľov. Jej cieľom je príprava odborníkov v oblasti služieb, ako aj v oblasti obuvníckeho a polygrafického priemyslu. Vďaka projektom a programu ERASMUS+ žiaci získavajú skúsenosti aj v zahraničí.

VÝHODY:

 • duálne vzdelávanie
 • nízka nezamestnanosť absolventov
 • barmanský, baristický, someliersky, vizážistický kurz
 • nové trendy v cukrárskej výrobe
 • odborná prax zabezpečovaná u TOP zamestnávateľov SR
 • oddychové a relaxačné zóny
 • odborné učebne, jazykové laboratórium
 • školská jedáleň, školský bufet
 • výmenné pobyty študentov v zahraničí, workshopy a odborné školenia
 • záujem o žiaka a jeho potreby, individuálny prístup, škola priateľská k deťom

KRÚŽKY:

 • podľa aktuálnej ponuky a záujmu žiakov

SLOVO UČITEĽA:

„Naša škola je moderná, charakteristická čulým spoločenským životom. Stále sa v nej niečo deje. Pre žiakov sa organizujú rôzne exkurzie, výlety, besedy a workshopy so špičkovými odborníkmi, domáce a medzinárodné súťaže. Všetko je základom pre kvalitné vzdelávanie pre život, pre všestranný rozvoj osobností našich žiakov. Tí sa môžu uplatniť v oblasti obchodu a služieb, ale tiež ako úspešní podnikatelia či študenti vysokých škôl. Učitelia majú k žiakom priateľský prístup, záleží im na tom, aby sa každý žiak cítil dobre, aby ju navštevoval s láskou, chuťou a rád.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

6323 K hotelová akadémia – päťročná forma štúdia
6442 K obchodný pracovník
6444 K čašník, servírka
6445 K kuchár
6446 K kozmetik
3457 K operátor tlače
3446 K grafik tlačových médií

Študijné odbory s maturitou:

6403 L podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory s výučným listom:

2964 H cukrár
3473 H 08 polygraf – knihár
3274 H obuvník
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník
6460 H predavač

Učebný odbor so záverečnou skúškou na získanie nižšieho stredného vzdelania:

6468 F pomocník v kuchyni

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– si kreatívny a chceš študovať v škole, ktorá podporí tvoje JA
– chceš praxovať v domácich a zahraničných firmách
– chceš sa zdokonaliť v cudzích jazykoch a vyskúšať si ich na zahraničných stážach
– chceš sa posúvať stále vpred, rozvíjať svoje znalosti a zručnosti
– máš možnosť prezentovať výsledky svojej práce na súťažiach
– chceš byť v budúcnosti úspešný
– snívaš o vlastnom podnikaní

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Na SOŠ obchodu a služieb som prišiel študovať ako chlapec, ktorý vlastne nevedel, čo chce. Vybral som si maturitný odbor čašník, servírka, ale úprimne povedané, vôbec som netušil, do čoho idem. Postupne, vďaka vedeniu mojich pedagógov sa moja predstava vyjasnila a ja som ju začal realizovať. Objavil som čaro tejto profesie a najmä jej pridanú hodnotu – barmanstvo.  Dnes je to moje povolanie – práca snov. Ani na chvíľu som neoľutoval výber školy. V mnohom za to, čím a kým som dnes, vďačím práve jej.“