STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA A SLUŽIEB Námestovo

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA A SLUŽIEB
Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

web: www.sosno.sk
email: sosno@sosno.sk
tel.: +421 43 552 23 48
facebook: @SOSNamestovo

O ŠKOLE:

Škola je moderne vybavenou, kvalitnou a úspešnou vzdelávcou inštitúciou, ktorá kráča s dobou a učí pre budúcnosť. Inovuje metódy i obsah vzdelávania, prispôsobuje ho aktuálnym požiadavkám trhu práce. Poskytuje nadštandardné ekonomické, finančné a IT vzdelávanie, učí žiakov kriticky myslieť, tímovo spolupracovať, riešiť problémy a prezentovať sa. Pripravuje odborníkov pre oblasť cestovného ruchu a služieb. Odborná prax na získanie praktických vedomostí a zručností je zabezpečená v renomovaných ekonomických a IT firmách, zariadeniach cestovného ruchu i salónoch krásy.

VÝHODY:

 • lokalita v blízkosti centra mesta
 • ambasádorská škola Európskeho parlamentu
 • celoslovenské a medzinárodné úspechy
 • spolupráca s Microsoft (študentské trénerské centrum)
 • spolupráca s Google, Jaguár Land Rover, Ja Slovensko, so Žilinskou univerzitou
 • robotika – micor:bity, smart roboty
 • odborná prax v ekonomických a IT firmách
 • kurzy ANJ s lektorom z Ameriky, zahraničné súťaže – Cyprus, Praha
 • certifikáty ECDL (Európsky vodičák na počítače)
 • certifikáty Google (digitálny marketing)
 • certifikáty z účtovných programov Omega, Alfa plus, Olymp
 • virtualizácia PC, 3D tlačiareň, práca s 3D grafikou
 • profesionálne programy Adobe Photoshop, Premiere,…
 • Office 365 v škole aj doma
 • školský kadernícky a kozmetický salón

KRÚŽKY:

 • ako byť dobrý podnikateľ
 • účtuj viac – účtuj dobre
 • práca s vlasmi
 • spracovanie grafiky, zvuku a videa
 • športový, strelecký
 • jazykové – ANJ, NEJ

SLOVO UČITEĽA:

„Štúdium v našich študijných odboroch je štvorročné, okrem všeobecnovzdelávacích predmetov sa budeš pripravovať aj na odborné predmety, špecifické podľa zamerania príslušných odborov. Počas školského roka absolvuješ odbornú prax a po maturite budeš pripravený pre prax alebo na štúdium na vysokej škole. V odbore kozmetik absolvuješ odborný výcvik, ktorý je celoročnou súčasťou vyučovania a v ňom k maturite získaš aj výučný list potrebný pri zakladaní vlastnej firmy. Učebný odbor kaderník je trojročný a tiež v ňom spolu s výučným listom získaš množstvo odborných a najmä praktických skúseností. Po jeho absolvovaní môžeš pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy
6426 L vlasová kozmetika (nadstavbové štúdium)

Študijný odbor s maturitou a výučným listom:

6446 K kozmetik

Učebný odbor so záverečnou skúškou a výučným listom:

6456 H kaderník

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– miluješ cestovať a spoznávať nové krajiny a ľudí
– chceš plynule hovoriť anglicky a nemecky
– plánuješ podnikať
– ťa fascinuje svet kozmetiky a vlasovej tvorby
– rád programuješ a baví ťa svet počítačov
– si želáš preniknúť do robotiky a virtuálneho sveta
– túžiš konečne zažiť úspech vo svojom živote
– zamýšľaš študovať na vysokej škole

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Som rada, že som si vybrala túto školu. Vďaka nej som mala možnosť spoznať nové krajiny, veľa som cestovala. Učitelia sú tu veľmi milí a hlavne priateľskí. Nemusíš sa báť, poď študovať na SOŠPaS.“