STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA Žilina

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA
Sasinkova 45, 010 01 Žilina

web: www.sospza.sk
email: info@sospza.sk
tel.: +421 41 562 24 93

O ŠKOLE:

Ponúka školské vzdelávacie programy zamerané pre budúcich manažérov strednej úrovne v oblasti obchodu a služieb, živnostníkov, nákupcov, pracovníkov v zahraničnom obchode i v logistických centrách. Škola sa usiluje dosiahnuť komplexný rozvoj osobností žiakov a podporuje nielen talentovanú mládež, ale aj mladých ľudí so špeciálnymi potrebami.

VÝHODY:

 • prax v zahraničí, program ERASMUS+
 • duálne vzdelávanie
 • lyžiarske kurzy, plavecké kurzy
 • možnosť získať štátnu skúšku z písania na PC a korešpondencie
 • certifikát EUROPASS mobilita
 • certifikát animátora voľného času
 • cvičná firma
 • školský časopis

KRÚŽKY:

 • biznis angličtina
 • hand made
 • aplikovaná informatika
 • rýchle prsty
 • finančná gramotnosť
 • klub priateľov prírody

SLOVO UČITEĽA:

„Ako náš absolvent získaš široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním pre obchod, služby, podnikanie, marketing i cestovný ruch a s odbornými zručnosťami s tým súvisiacimi.  V praxi sa môžeš uplatniť ako agent reklamných obchodných služieb, odborný zamestnanec obchodu či v oblasti cestovného ruchu, hotelových a gastronomických služieb, cestovných kanceláriách, podnikoch a organizáciách cestovného ruchu. Systém duálneho vzdelávania  je cestou k získaniu prvého zamestnania. V našich učebných odboroch pripravujeme pre pracovný trh zamestnancov v malo i veľkoobchode, špecialistov v cukrárenskej výrobe, ale aj v mäsopriemysle, ako aj odborníkov v oblasti propagácie, reklamy i výtvarníctva. Ak ukončíš učebný odbor, máš možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a pripraviť sa na samostatné podnikanie.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

6442 K obchodný pracovník

Študijný odbor s maturitou:

6327 M Ekonomické a administratívne služby v podnikaní

6403 L podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium)

Učebný odbor so záverečnou skúškou a výučným listom:

2954 H mäsiar – lahôdkar
2964 H cukrár
6461 H asistent predaja

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– chceš samostatne podnikať a byť nezávislý
– si expert v „shoppingovaní“
– si kreatívny
– rád cestuješ a spoznávaš svet
– chceš získať niečo viac od školy
– miluješ pečenie a koláčiky

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Poď k nám, doplň náš kolektív aktívnymi, cieľavedomými mladými  ľuďmi, ktorí vedia, čo chcú v živote dosiahnuť. Spolu to zvládneme.“