STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA A SLUŽIEB NA VIDIEKU Žilina

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA A SLUŽIEB NA VIDIEKU
Predmestská 82, 010 01 Žilina

web: www.spospvza.sk
email: riaditel@sospsvza.sk
tel.: +421 41 723 27 07; +421 41 700 25 74
facebook: @SOSPaSnV

O ŠKOLE:

Jediná škola svojho typu v Žilinskom kraji, ktorá ponúka komplexné spektrum poľnohospodárskych, potravinárskych odborov a zameraní, ako aj vzdelanie v oblasti veterinárneho zdravotníctva, kynológie, rozvoja vidieka a regionálneho cestovného ruchu. Odbornú prax študenti školy získavajú na veterinárnych klinikách, agrofarmách, v záhradníctvach, cestovných kanceláriách, hotelových i záchranných službách.
Po maturite študenti môžu absolvovať vyššie odborné štúdium, ktoré je ekvivalentom bakalárskeho štúdia na vysokej škole a jeho ukončením získajú titul DiS. – diplomovaný špecialista. Na škole je aj možnosť absolvovať kurz regionálneho sprievodcu cestovného ruchu.

VÝHODY:

 • centrum odborného vzdelávania a prípravy pre agropodnikanie – kynológiu
 • jedinečné študijné odbory
 • zmodernizovaná školská jedáleň a telocvičňa s posilňovňou
 • nadštandardne vybavené odborné učebne, jazykové laboratóriá
 • skleník, škôlka trvaliek
 • kynologický areál, koterce, cvičiská
 • certifikát IES, rating BBB
 • cezhraničná spolupráca
 • JA Slovensko – študentská spoločnosť

KRÚŽKY:

 • angličtina krok za krokom
 • slovenčina k maturite
 • spoznávame prírodu
 • aranžovanie kvetín
 • kynologický
 • športový, fitness
 • cestovný ruch CR1
 • tvorba mediálnych obsahov

SLOVO UČITEĽA:

„Naša škola je zameraná na prírodu a ekológiu. Chceme ťa naučiť, že aj zvieratá potrebujú podmienky, v ktorých sa môžu prirodzene správať a nie sú vystavované fyzickej a psychickej nepohode. Chceš pracovať so psom, vedieť ho vycvičiť, alebo vedieť aranžovať, pracovať s kvetmi, rastlinami či písať na PC desiatimi prstami a vedieť účtovať, rozumieť ekonomike? Alebo pracovať s mliekom a pripravovať výrobky z neho v odbornej učebni? Radi ťa naučíme nielen teoretické, ale aj praktické zručnosti pre tvoj spokojný život.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

2940 M 05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka
2940 M 09 potravinárstoo – potravinár-kvalitár
4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika
4210 M 18 agropodnikanie – kynológia
4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba
4236 M ekonomika pôdohospodárstva

4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienické a laboratórne služby
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Študijné odbory s absolventskou skúškou (vyššie odborné štúdium):

4221 Q vidiecka turistika
4223 Q krajinárska úprava a tvorba krajiny

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– miluješ psov, zvieratá, ktoré ťa fascinujú a chceš o nich vedieť viac
– chceš pomáhať tým, ktorí sa nevedia brániť a postarať sami o seba
– sa chceš živiť tým, čo ťa baví a je tvojím koníčkom
– máš rád cestovanie a chceš spoznať Slovensko
– uprednostňuješ kreatívnu prácu pred kancelárskou (záhradníctvo, aranžovanie)
– rád tráviš čas v prírode, záhrade, staráš sa o ňu

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„ Poľnohospodárska škola s radosťou nás volá, pridaj sa ku kynológom, spoznaj super pedagógov…Raz si hore, raz si dole, ale nevzdávaj sa, bude lepšie….Príďte k nám, zamažete si ruky od hliny, ale výsledok bude krásny…“