STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Liptovský Mikuláš

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš

web: www.polytechnika.sk
email: sekretariat@polytechnika.sk
tel.: +421 44 552 18 49

O ŠKOLE:

Škola nadväzuje na vyše 150-ročnú tradíciu prvej poľnohospodárskej školy na Liptove a časť študijných a učebných odborov zachováva jej odkaz. Požiadavky hospodárstva a trhu práce si vyžiadali zmenu, preto škola pripravuje odborníkov aj pre oblasť strojárstva, mliekarenskej a potravinárskej výroby. Škola sa zapája aj do projektovej činnosti študentských mobilít v rámci Erazmus+.

VÝHODY:

 • moderné projektové  odborné učebne a dielne
 • grafické programy Autocad, Solidedge, Heidenhain, Sinumerik
 • duálne vzdelávanie
 • získanie elektrotechnickej spôsobilosti, získanie jazdeckého preukazu
 • telocvičňa, posilňovňa, workout ihrisko
 • aktivity Žiackej školskej rady
 • knižnica s odbornou literatúrou
 • JA Slovensko, Erazmus +
 • Arborétum s pokusnými políčkami

KRÚŽKY:

 • jazdecký krúžok
 • mladý poľnohospodár
 • strojárstvo v praxi
 • konverzácia v cudzom jazyku
 • športový krúžok
 • mladý občan

SLOVO UČITEĽA:

„Naša škola ponúka odbory žiadané zamestnávateľmi strojárskeho, poľnohospodárskeho a potravinárskeho zamerania. Absolventi sú pripravení uplatniť sa na trhu práce ako samostatní pracovníci. Študijné odbory sa ukončujú maturitnou skúškou, v niektorých získaš aj výučný list. Po ich skončení môžeš ísť študovať na vysokú školu alebo nastúpiť do práce. V duálnom vzdelávaní si ťa zamestnávateľ pripraví na prácu v jeho spoločnosti a po škole máš miesto zabezpečené. Po ukončení učebného odboru môžeš získať maturitu v nadstavbovom štúdiu. Po maturite si môžeš vybrať vyššie odborné štúdium, v ktorom získaš titul diplomovaný špecialista – DiS. Brány našej školy máš otvorené. Zažijeme spolu dobrodružstvo kreslenia, práce na CNC strojoch, alebo si spoločne zajadíme na koni po liptovských lúkach, alebo sa povozíme na poľnohospodárskych strojoch.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika
4512 L poľnohospodárstvo (nadstavbové štúdium)

Študijné odbory s maturitou výučným listom:

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov
2413 K mechanik strojov a zariadení

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba
4524 H agromechanizátor, opravár

Učebný odbor na získanie nižšieho stredného vzdelania (ukončenie ZŠ):

4572 F poľnohospodárska výroba
2982 F potravinárska výroba

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– chceš spoznať nových priateľov
– rád pracuješ s rôznymi druhmi materiálov
– si kreatívny a rád tvoríš
– máš rád kone a chceš vedieť na nich jazdiť
– tvojím snom je práca na poľnohospodárskych strojoch
– si túžiš vyskúšať prácu v skutočnej firme

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Naša škola je štandardne vybavená a pulzuje v nej čulý študentský život. Je nás tak akurát, a možno aj preto sme niekedy ako jedna veľká rodina, základom ktorej sú dobré vzťahy medzi študentmi a vyučujúcimi. Spoločne prežité chvíle na hodinách,  besiedkach, exkurziách, zahraničných stážach, športových kurzoch a súťažiach zostanú v našej pamäti natrvalo.“