STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Liptovský Mikuláš

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš

web: www.polytechnika.sk
email: sekretariat@polytechnika.sk
tel.: +421 44 552 18 49

O ŠKOLE:

Škola nadväzuje na vyše 150-ročnú tradíciu prvej poľnohospodárskej školy na Liptove a časť študijných a učebných odborov zachováva jej odkaz. Požiadavky hospodárstva a trhu práce si vyžiadali zmenu, preto škola pripravuje odborníkov aj pre oblasť strojárstva, mliekarenskej a potravinárskej výroby. Škola sa zapája aj do projektovej činnosti študentských mobilít v rámci Erasmus+.

VÝHODY:

 • moderné projektové odborné učebne a dielne s CNC strojmi
 • grafické programy Autocad, Solidedge, Heidenhain, Sinumerik
 • duálne vzdelávanie
 • získanie elektrotechnickej spôsobilosti, získanie certifikátu jazdca
 • telocvičňa, posilňovňa
 • aktivity školského parlamentu
 • knižnica s odbornou literatúrou
 • JA Slovensko, Erasmus +

KRÚŽKY:

 • kone moja vášeň
 • športový
 • mladý občan
 • pestovateľsko – chovateľský
 • hravé varenie a pečenie
 • mediálny
 • zmaturuj z ANJ

SLOVO UČITEĽA:

„Naša škola ponúka odbory žiadané zamestnávateľmi strojárskeho, poľnohospodárskeho a potravinárskeho zamerania. Absolventi sú pripravení uplatniť sa na trhu práce ako samostatní pracovníci. Študijné odbory sa ukončujú maturitnou skúškou, v niektorých získaš aj výučný list. Po ich skončení môžeš ísť študovať na vysokú školu alebo nastúpiť do práce. V duálnom vzdelávaní si ťa zamestnávateľ pripraví na prácu v jeho spoločnosti a po škole máš miesto zabezpečené. Po ukončení učebného odboru môžeš získať maturitu v nadstavbovom štúdiu. Brány našej školy máš otvorené. Zažijeme spolu dobrodružstvo kreslenia, práce na CNC strojoch, alebo si spoločne zajadíme na koni po liptovských lúkach, alebo sa povozíme na poľnohospodárskych strojoch.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika
4512 L poľnohospodárstvo (nadstavbové štúdium)

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2412 K mechanik/mechanička číslicovo riadených strojov
2413 K mechanik/mechanička strojov a zariadení

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2988 H mliekar a syrár/mliekarka a syrárka
4524 H agromechanizátor, opravár/agromechanizátorka, opravárka
4561 H 02 poľnohospodár/poľnohospodárka- farmárstvo

Učebný odbor na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania:

4572 F poľnohospodárska výroba
2982 F potravinárska výroba
3169 F praktické práce

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– chceš spoznať nových priateľov
– rád pracuješ s rôznymi druhmi materiálov
– si kreatívny a rád tvoríš
– máš rád kone a chceš vedieť na nich jazdiť
– tvojím snom je práca na poľnohospodárskych strojoch
– si túžiš vyskúšať prácu v skutočnej firme

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Naša škola je štandardne vybavená a pulzuje v nej čulý študentský život. Je nás tak akurát, a možno aj preto sme niekedy ako jedna veľká rodina, základom ktorej sú dobré vzťahy medzi študentmi a vyučujúcimi. Spoločne prežité chvíle na hodinách,  besiedkach, exkurziách, zahraničných stážach, športových kurzoch a súťažiach zostanú v našej pamäti natrvalo.“