STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Ružomberok

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok

web: www.sosprk.sk
email: info@sosprk.sk
tel.: +421 44 432 36 37, +421 905 756 124

O ŠKOLE:

Škola nadväzuje na tradície Stredného odborného učilišťa papierenského, ktoré vzniklo ako odborná podniková škola pri SCP Ružomberok v roku 1949. Neskôr v roku 2005 bola ku škole pričlenená aj Stredná priemyselná škola strojnícka. Od roku 2009 nesie svoj súčasný názov, ktorý vystihuje aktuálne zameranie školy na odborné technické vzdelávanie v odboroch z oblasti strojárstva, elektrotechniky a chemicko-papierenského priemyslu. Odbory sú žiadané na trhu práce a ich cieľom je príprava budúcich kvalifikovaných pracovníkov pre firmy a organizácie nielen v regióne Liptova, ale aj v celej Slovenskej republike a Európskej únii.

VÝHODY:

  • duálne vzdelávanie
  • prax v zahraničí – Erasmus+
  • nové zrekonštruované priestory dielní
  • zváračská škola
  • školská jedáleň, internát
  • posilňovňa, lezecká stena, športoviská

KRÚŽKY:

  • športový
  • vedomostný
  • matematický

SLOVO UČITEĽA:

„Môžeš sa stať kvalifikovaným pracovníkom pre výkon chemických a technologických operácií pri výrobe celulózy a papiera v systéme duálneho vzdelávania. Pripravíme ťa na prácu v oblasti strojárskych a elektronických odborov, CNC strojov, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Dokážeš vytvoriť technickú dokumentáciu v CAD programoch a samostatne pracovať na klasických aj CNC strojoch. Štúdium ukončíš maturitnou skúškou a získaš aj výučný list. Ak máš rád vôňu motorov a autá, skús štúdium učebného odboru automechanik. Neskôr môžeš v nadstavbovom štúdiu získať aj maturitu. Dôležité je, že  odborný výcvik a praktické skúsenosti získaš priamo vo firmách“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2413 K mechanik strojov a zariadení
2679 K mechanik – mechatronik
2697 K mechanik elektrotechnik
2860 K chemik operátor

Študijný odbor s maturitou:

3757 L dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium)

Učebný odbor so záverečnou skúškou a výučným listom:

2487 H 01 autoopravár – mechanik

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– ťa baví chémia a fascinuje výroba papiera
– rád majstruješ v garáži
– v technike vidíš svoju perspektívu
– sa chceš uplatniť v praxi
– máš ambíciu študovať na vysokej škole
– túžiš získať praktické a odborné vedomosti

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Tiež sme si mysleli, že sa to nedá …, ale zistili sme, že dokážeme veľa, ak sme ochotní …“