STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Ružomberok

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok

web: www.sosprk.sk
email: info@sosprk.sk
tel.:  +421 905 756 124

O ŠKOLE:

Škola má viac ako 70 ročnú históriu. Je modernou vzdelávacou inštitúciou, v ktorej sa pripravujú odborníci pre oblasť strojárstva, elektrotechniky, chémie aj dopravy. Absolventi týchto odborov sú žiadaní na trhu práce. V spolupráci s podnikmi z regiónu Liptova a blízkeho okolia škola vstúpila do systému duálneho vzdelávania, ktorý umožní žiakom absolvovať praktické vyučovanie v reálnych podmienkach praxe. Cieľom školy je absolvent pripravený pre prax, schopný celoživotného vzdelávania, ktorý pozná svoje schopnosti, rozumie sám sebe, zvláda prácu v tíme pri riešení spoločných úloh.

VÝHODY:

  • duálne vzdelávanie
  • prax v zahraničí – Erasmus+
  • zmodernizované priestory dielní a učební
  • zváračská škola
  • autoservis
  • školská jedáleň, školský bufet
  • posilňovňa, lezecká stena, športoviská

KRÚŽKY:

  • športový
  • vedomostný
  • matematický

SLOVO UČITEĽA:

„Ponúkame ti študijné odbory s maturitou a výučným listom aj učebný odbor s výučným listom. Pripravíme ťa na prácu v oblasti chemických, strojárskych a elektrotechnických aj dopravných odborov. Dokážeš čítať aj vytvárať technickú dokumentáciu v CAD programoch a samostatne pracovať na klasických aj CNC strojoch, vykonávať ich údržbu a jednoduché opravy. Získaš zručnosti pri zapájaní a opravách elektrických a pneumatických pohonov a riadiacej elektroniky.  Ak máš rád vôňu motorov a autá, skús štúdium učebného odboru autoopravár. Neskôr môžeš v nadstavbovom štúdiu získať aj maturitu. Dôležité je, že  odborný výcvik a praktické skúsenosti získaš priamo vo firmách. Vo všetkých odboroch môžeš študovať aj v duálnom systéme vzdelávania.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2413 K mechanik strojov a zariadení
2679 K mechanik – mechatronik
2697 K mechanik elektrotechnik
2860 K chemik operátor

Študijný odbor s maturitou:

3757 L dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium)

Učebný odbor so záverečnou skúškou a výučným listom:

2487 H 01 autoopravár – mechanik

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– v technike vidíš svoju perspektívu a budúcnosť
– sa chceš uplatniť v technickej praxi
– máš ambíciu študovať na vysokej škole
– ťa baví chémia a fascinuje výroba papiera
– máš rád automobily a chceš poznať ich princípy
– zaujíma ťa strojárska výroba riadená počítačmi
– chceš vedieť viac o elektrine a automatizácii

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Tiež sme si mysleli, že sa to nedá …, ale zistili sme, že dokážeme oveľa viac …“