STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Dolný Kubín – Kňažia

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia

web: www.sospknazia.sk
email: sekretariat@sospknazia.sk
tel.: +421 43 586 31 39
facebook: @SOSPDK
instagram: sos_knazia

O ŠKOLE:

So svojou viac ako 60-ročnou tradíciou je škola modernou vzdelávacou inštitúciou a pôsobí ako školiace centrum v oblasti dolnej Oravy. Od svojho vzniku prešla rozsiahlou modernizáciou a už dlhodobo zabezpečuje prípravu mladých odborníkov pre ich budúce povolanie. Vo svojej činnosti zabezpečuje komplexnú prípravu žiakov pre oblasť strojárenstva, elektrotechniky, automobilového opravárstva. V Žilinskom kraji patrí medzi strednými odbornými školami k lídrom v duálnom systéme vzdelávania. Filozofiou školy je vychovať nielen kvalitných odborníkov, ale aj priateľských ľudí s dobrým morálnym kreditom, a to od začiatku až po koniec štúdia.

VÝHODY:

 • duálne vzdelávanie
 • prax v zahraničí – Erasmus+
 • zváračská škola – kurzy zvárania
 • moderné vybavenie školy
 • telocvičňa, posilňovňa
 • vonkajší fitnes areál, tenisové kurty
 • školská jedáleň, školský bufet

KRÚŽKY:

 • jazykové – anglický, nemecký
 • spracovanie informácií pomocou PC
 • diagnostika vozidiel, autolektrikár
 • SOLID V-20 – dizajnové predvádzanie
 • elektronický, praktická elektronika
 • športový, kulturistický

SLOVO UČITEĽA:

„Ponúkame ti študijné odbory s maturitou a výučným listom so strojárskym a elektrotechnickým zameraním. Získaš v nich vedomosti a zručnosti na obsluhu a údržbu všetkých druhov a typov konvenčných a číslicovo riadených obrábacích strojov (CNC) a obrábacích liniek. Tiež zručnosti na základné pracovné operácie pri kontrole, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektro-pneumatických a hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike a regulačnej technike automatizovaných CNC strojov. V učebných odboroch rovnako získaš výučný list a budeš pripravený na prácu v strojárskom, elektrotechnickom priemysle alebo v autoservisoch. Študovať môžeš aj v duálnom systéme vzdelávania.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2679 K mechanik – mechatronik
2697 K mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúdovú techniku
2697 K mechanik elektrotechnik so zameraním na počítačové systémy

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2423 H nástrojár
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2683 H 11 elektromechanik – siloprúdová technika

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– si manuálne zručný
– v tvojom zameraní víťazí technika
– ťa zaujímajú automobily a motory
– chceš porozumieť elektrotechnike
– túžiš mať v rukách dobré remeslo
– v strojárine vidíš budúcnosť sveta i tú svoju
– v duáli sa môžeš vzdelávať i zarábať

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Ak máš záujem vyučiť sa perspektívnemu remeslu, si na dobrej adrese. Škola ponúka štúdium najžiadanejších strojárskych a elektrotechnických odborov. Poskytuje vzdelávanie úzko prepojené s praxou a najnovšími technológiami u zamestnávateľov. Škola neustále pracuje na modernizácii svojho vybavenia i výučby. Rovnako nám ponúka aktivity oritentované na vyplnenie nášho voľného času mimo vyučovania a jeho aktívneho využívania.. Prostredníctvom projektov môžeš  zažiť aj výmenné pobyty v zahraničí.“