STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Žilina

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
Tulipánová 2, 011 62 Žilina

web: www.sosstavebna.sk
email: info@sosstavebna.sk
tel.: +421 41 763 76 07
facebook: @sosstavebna
instagram: sosstavebnazilina

O ŠKOLE:

Škola má viac ako 60-ročnú tradíciu a patrí k najväčším školám v regióne i v kraji so zameraním na stavebníctvo. Neustále modernizuje výučbu a jednotlivé študijné a učebné odbory prispôsobuje aktuálnym požiadavkám trhu. Otvorila nové učebne murovania, elektrotechnické laboratórium a novú halu pre drevárske odbory so špičkovým strojovým vybavením. Dlhodobá medzinárodná spolupráca, kvalifikovaná práca v stavebných firmách a nadštandardné vybavenie učební, vytvára predpoklad na kvalitu výučby a veľmi dobré uplatnenie absolventov. Študenti sa pravidelne umiestňujú na pódiových miestach v súťažiach odborných zručností na Slovensku i v zahraničí. Absolventi majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku, ako aj v krajinách EÚ.

VÝHODY:

 • centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo
 • duálne vzdelávanie
 • odborné stáže žiakov na Slovensku aj v zahraničí
 • špičkovo vybavené odborné učebne teoretického a praktického vyučovania
 • certifikáty firiem Alcaplast, GEBERIT, RIGIPS, MAPEI, Wienerberger, HELIOS
 • zváračská škola – zváračský kurz pre žiakov
 • školský internát, školská jedáleň, wifi pripojenie
 • telocvičňa, posilňovňa, workout ihrisko
 • stanica emisnej kontroly

KRÚŽKY:

 • autoCAD v geodézii
 • mladý projektant
 • súčasnosť drevostavieb
 • kondičné posilňovanie
 • futsal,florbal
 • crossfit

SLOVO UČITEĽA:

„ Pripravíme ťa na všetky progresívne a nové stavebné technológie. Budeš vedieť navrhovať a ovládať solárne a  fotovoltaické systémy vykurovania, rekuperáciu, tepelné čerpadlá, inteligentné budovy, drevodomy, pomocou softvéru navrhnúť a realizovať krov, strechu a celý rodinný dom. Budeš vykonávať odbornú prax na skutočných stavbách, môžeš  sa vzdelávať v systéme duálneho vzdelávania. Môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

3918 M technické lýceum
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3659 L stavebníctvo (nadstavbové štúdium – denné a externé)

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2447 K mechanik hasičskej techniky
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3349 K technik drevostavieb
3656 K operátor stavebnej výroby
3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení
3693 K technik energetických zariadení budov

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

3661 H murár
3678 H inštalatér

Učebný odbor so záverečnou skúškou na získanie nižšieho stredného vzdelania:

3686 F stavebná výroba

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– ťa baví manuálne majstrovať
– sa túžiš stať hasičom
– chceš získavať odborné praktické skúsenosti v moderne vybudovaných dielňach a na konkrétnych stavbách
– sa túžiš stať výborným stavbárom s dobrým uplatnením a zárobkom
– máš ambíciu ďalej študovať na vysokej škole
– sa rád zapájaš do medzinárodných projektov a odborných stáží
– sa chceš po ukončení školy uplatniť na trhu práce v Rakúsku alebo Nemecku

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Aj ja som sa ako malý hrával s kockami, staval vežičky, domčeky alebo hrady z piesku. Teraz navrhujem, projektujem a zhotovujem domy. Je to krásna, zaujímavá a prínosná práca, ktorá ma napĺňa a okrem toho dobre zarábam. Staň sa aj ty stavbárom a poď rozšíriť širokú stavbársku rodinu. Vyštuduj to, čo ťa uživí.“