STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Liptovský Mikuláš

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
Školská 8, 031 01 Liptovský Mikuláš

web: www.sosslm.sk
email: sosslm@sosslm.sk
tel.: +421 44 552 29 63, 421 44 552 14 08

O ŠKOLE:

Škola už 70 rokov napĺňa tradíciu šikovných a uznávaných murárov z Liptova a poskytuje stredoškolské odborné vzdelávanie v učebných a študijných odboroch najmä v oblasti stavebníctva, ale i strojárstva a elektrotechniky. Využíva firemný softvér a moderné stavebné technológie pri plnení reálnych zákaziek. Ako jedna z mála škôl kladie dôraz na zachovanie tradičných remesiel a výchovu zručných, trhom žiadaných remeselníkov – murárov, strechárov, inštalatérov, maliarov, elektrikárov či automechanikov. Absolventi školy majú výborné uplatnenie na trhu práce. V študijných odboroch pripravuje najmä stavebných odborníkov.

VÝHODY:

 • dobré vybavenie odborných učební a školských dielní
 • učenie sa pre prax
 • telocvičňa, posilňovňa
 • školský autoservis
 • zváračská škola
 • úspechy v domácich i medzinárodných odborných súťažiach
 • certifikáty Kros, Porotherm, Baumit
 • školský časopis

KRÚŽKY:

 • stavebníctvo v praxi
 • grafické informačné systémy
 • výchova k podnikaniu
 • nové technológie v TZB (technických zariadeniach budov)
 • rozpočtovania
 • strojárstvo v praxi
 • automatizácia v strojárstve
 • elektrotechnický
 • kreslenia a prípravy na talentové skúšky
 • motoristický
 • technickej podpory IKT
 • angličtina hrou
 • fyzika pre prax

SLOVO UČITEĽA:

„Ak si v detstve staval z kociek a stavebníc rôzne stavby, naša škola ti ponúka široké možnosti výberu odboru a zamerania v stavebníctve, ale i v strojárstve a elektrotechnike. Študijné odbory ťa pripravia aj na štúdium na vysokej škole. V odbore staviteľstvo si môžeš vybrať špecializáciu pozemné staviteľstvo alebo špecializáciu technické zariadenie. Široká ponuka remesiel ti otvorí dvere nielen na slovenský, ale aj zahraničný trh práce. Po absolvovaní 3-ročného štúdia a po získaní výučného listu ti umožníme v nadstavbovom štúdiu získať maturitné vysvedčenie. Počas štúdia sa môžeš  zapájať do rôznych projektov a súťaží.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

3650 M staviteľstvo
2414 L 01 strojárstvo – výroba ,montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)
2675 L 01 elektrotechnika – energetika (nadstavbové štúdium)
3659 L stavebníctvo (nadstavbové štúdium)

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

3656 K operátor stavebnej výroby
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2464 H strojný mechanik
2487 H 01 autoopravár-mechanik
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
3661 H murár
3668 H montér suchých stavieb
3675 H maliar
3678 H inštalatér
3684 H strechár

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– si tvorivý a túžiš navrhovať rodinné domy podľa vlastných predstáv
– ťa zaujíma práca s počítačom
– chceš vytvárať vlastné návrhy s reálnym firemným softvérom
– rád pracuješ aj manuálne
– snívaš o dobre platenom zamestnaní
– remeselníkov nikdy nie je dosť
– si súťaživý a nebojíš sa nových výziev

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Vyber si túto školu a zistíš, že prebúdza záujem u každého žiaka a každým dňom sa dozvieš niečo nové. Ukáž svoju tvorivosť, nápaditosť a originalitu, aby sa aj iní dozvedeli, čo dokážeš a škola ti to umožní. Ako hrdý človek so vzdelaním v stavebníctve nebudeš mať problém so zamestnaním. A možno chceš študovať ďalej na vysokej škole, aby si objavil opäť niečo nové a naša škola ťa na štúdium pripraví.“