STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Liptovský Mikuláš

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
Školská 8, 031 01 Liptovský Mikuláš

web: www.sosslm.sk
email: sosslm@sosslm.sk
tel.: +421 44 552 29 63, 421 44 552 14 08

O ŠKOLE:

Škola od roku 1950 napĺňa tradíciu šikovných a uznávaných murárov z Liptova a poskytuje stredoškolské odborné vzdelávanie v učebných a študijných odboroch, najmä v oblasti stavebníctva, ale i strojárstva a elektrotechniky. V oblasti praktického vyučovania spolupracuje s firmami pri poskytovaní IOVY i duálneho vzdelávania, a tiež pri plnení úloh reálnych zákaziek. Ako jedna z mála škôl kladie dôraz na zachovanie tradičných remesiel a výchovu zručných, trhom žiadaných remeselníkov v stavebníctve: murárov, inštalatérov, strechárov, maliarov, pre strojársky priemysel: nástrojárov, strojných mechanikov, automechanikov, a tiež elektrikárov. Absolventi školy majú výborné uplatnenie na trhu práce, nakoľko takýchto odborníkov je na trhu nedostatok. V študijných odboroch pripravujeme najmä budúcich stavbárov, ale i strojárov.

VÝHODY:

 • dobré vybavenie učební a školských dielní
 • učenie sa pre prax
 • možnosť zapojenia sa do duálneho vzdelávania
 • školský autoservis
 • úspechy v domácich i medzinárodných súťažiach
 • certifikáty CENKROS, Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21, Osvedčenie SOPK k záverečným skúškam
 • prebiehajúca modernizácia školy, nové odborné učebne, debarierizácia priestorov školy, telocvičňa, posilňovňa

KRÚŽKY:

 • elektrotechnický
 • krúžok anglického jazyka
 • motoristický
 • nové technológie v TZB
 • prvej pomoci a šikovných rúk
 • strechy
 • strojárstvo v odbore
 • TZB v praxi

SLOVO UČITEĽA:

„Ak si v detstve staval z kociek a stavebníc rôzne stavby, naša škola ti ponúka široké možnosti výberu odboru a zamerania v stavebníctve, ale i v strojárstve a elektrotechnike. Študijné odbory ťa pripravia aj na štúdium na vysokej škole. V odbore staviteľstvo si môžeš vybrať špecializáciu pozemné staviteľstvo alebo špecializáciu technické zariadenie. Široká ponuka remesiel ti otvorí dvere nielen na slovenský, ale aj zahraničný trh práce. Po absolvovaní 3-ročného štúdia a po získaní výučného listu ti umožníme v nadstavbovom štúdiu získať maturitné vysvedčenie. Počas štúdia sa môžeš  zapájať do rôznych projektov a súťaží.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

3650 M staviteľstvo
2414 L 01 strojárstvo – výroba ,montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)
2675 L 01 elektrotechnika – energetika (nadstavbové štúdium)
3659 L stavebníctvo (nadstavbové štúdium)

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

3656 K operátor/ operátorka stavebnej výroby
3658 K mechanik/mechanička stavebnoinštalačných zariadení
2413 K mechanik/mechanička strojov a zariadení (plánujeme)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2423H nástrojár/nástrojárka
2464 H strojný mechanik/mechanička
2487 H 01 autoopravár-mechanik/mechanička
2683 H 11 elektromechanik/elektromechanička – silnoprúdová technika
3661 H murár/murárka
3668 H montér/montérka suchých stavieb
3675 H maliar/maliarka – externe
3678 H inštalatér/inštalatérka
3684 H strechár/strechárka

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– si tvorivý a túžiš navrhovať rodinné domy podľa vlastných predstáv
–  zaujíma ťa práca s najnovšími softvérovými aplikáciami
– chceš vytvárať reálne vlastné návrhy
– ak si umelecky založený, môžeš rozvíjať svoje manuálne, grafické a praktické zručnosti
– rád pracuješ aj manuálne
– snívaš o dobre platenom zamestnaní
– remeselníkov nikdy nie je dosť
– si súťaživý a nebojíš sa nových výziev

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Vyber si túto školu a zistíš, že prebúdza záujem u každého žiaka a každým dňom sa dozvieš niečo nové. Ukáž svoju tvorivosť, nápaditosť a originalitu, aby sa aj iní dozvedeli, čo dokážeš a škola ti to umožní. Ako hrdý človek so vzdelaním v stavebníctve nebudeš mať problém so zamestnaním. A možno chceš študovať ďalej na vysokej škole, aby si objavil opäť niečo nové a naša škola ťa na štúdium pripraví.“