STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA Kysucké Nové Mesto

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA
Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

web: www.sossknm.sk
email: sossknm@za.psg.sk
tel.: +421 41 421 22 13
facebook: Stredná odborná škola strojnícka KNM

úspešní absolventi školy: https://www.sossknm.sk/absolventi/

O ŠKOLE:

So 70-ročnou históriou patrí škola medzi kvalitné vzdelávacie inštitúcie v regióne Kysuce. Vďaka ponuke učebných, študijných a nadstavbových odborov pokrýva široké spektrum rôznych profesií v priemysle a poľnohospodárstve. Vo svojom portfóliu má množstvo zaujímavých vzdelávacích projektov. V spolupráci so strategicky významnými zamestnávateľmi na Kysuciach a Považí je lídrom v systéme duálneho vzdelávania v Žilinskom kraji

VÝHODY:

 • Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre INDUSTRY 4.0
 • systém duálneho vzdelávania
 • spolupráca so zamestnávateľmi –Regionálna platforma zamestnávateľov pri SOŠs
 • zváračská škola, overovanie elektrotechnickej spôsobilosti
 • motivačné štipendiá
 • jedáleň
 • workoutové ihrisko, lezecká stena
 • oddychová zóna v exteriéri školy
 • posilňovňa, sauna
 • moderné odborné učebne
 • školská knižnica

KRÚŽKY:

 • propagačný, modelársky
 • prírodovedecký
 • spôsobilý elektrotechnik
 • elektrotechnický
 • technická príprava

SLOVO UČITEĽA:

„Škola ponúka široké portfólio študijných a učebných odborov zameraných najmä na strojárstvo a elektrotechniku, ale aj poľnohospodárstvo. Ako jediná v Žilinskom kraji pripravuje aj umeleckých kováčov. Naučíme ťa pracovať s CNC strojmi a obrábacími linkami, programovať strojárske zariadenia, pracovať v systéme počítačových sietí i s informačnými technológiami. Po úspešnom ukončení štúdia viaceré z našich spolupracujúcich spoločností ponúkajú študentom prácu priamo vo firme, kde vykonávali odbornú prax. Absolvovaním učebných odborov získaš výučný list, potom môžeš získať maturitu v nadstavbovom štúdiu. Škola ťa pripraví na pracovné prostredie Industry 4.0, ktoré je založené na digitalizácii výrobkov, procesov, zariadení i služieb a speje k úplnému zosieťovaniu všetkého. Rovnako ťa dokážeme pripraviť na štúdium na vysokej škole.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitnou skúškou a výučným listom:

2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2495 K autotronik
2679 K mechanik – mechatronik
2682 K mechanik počítačových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik
8503 K 01 umelecko-remeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce (talentové prijímacie skúšky)

Študijné odbory s maturitnou skúškou:

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)
6476 L technicko-ekonomický pracovník (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2464 H strojný mechanik
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
6475 H technicko-administratívny pracovník

Učebný odbor so záverečnou skúškou na získanie nižšieho stredného vzdelania (ukončenie ZŠ):

4572 F poľnohospodárska výroba

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– sa chceš uplatniť na trhu práce a byť pripravený na Industry 4.0
– remeslo je žiadané
– baví ťa technika
– rád pracuješ so železom
– si chceš dobre zarobiť
– – túžiš študovať to, čo ťa baví, v čom si dobrý
– budeš mať možnosť získať zváračský preukaz
– získaš mnoho odborných praktických skúseností a zručností

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Aj strojárina ťa môže zaujať. Zapoj sa do žiackej školskej rady. Zapájaj sa do aktivít, ktoré organizujeme pre žiakov našej školy. Je tu výborný kolektív a rušný stredoškolský život. Nevidím lepšiu školu.“